Project detail

Efektivní návrh a analýza vybraných konstrukčních prvků, detailů a spojů s ohledem na jejich skutečné chování a použitý materiál

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou, numerickou a experimentální analýzu vybraných konstrukčních prvků, detailů a spojů z materiálů na bázi kovů, dřeva, betonu, kompozitů a konstrukčního skla. Bude kladen důraz na jejich skutečné působení a odolnost v reálných podmínkách, s ohledem na specifické vlastnosti použitých materiálů či jejich kombinací, a také s přihlédnutím ke konkrétnímu konstrukčnímu provedení.

Mark

FAST-S-18-5550

Default language

Czech

People responsible

Balázs Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Barnat Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ceh Ondřej, Ing. - fellow researcher
Horáček Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaňok Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Klíč Radim, Ing. - fellow researcher
Kováčová Kristýna, Ing. - fellow researcher
Pešek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pilgr Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - fellow researcher
Vild Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. Konstrukce, 2018, roč. 17, č. 2, s. 50-52. ISSN: 1213-8762.
Detail

KOVÁČOVÁ, K.; ŠMAK, M. Kolíkové spoje "dřevo-dřevo" v konstrukcích. TZB-info. Praha: TZB info, 2019. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VÁCLAVÍKOVÁ, V. The influence of material and geometric parameters on the design of steel mechanical anchors to concrete under tension loading. International Journal of Mechanics, 2018, vol. 12, no. 1, p. 131-139. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I. Příklady aktuálních odborných aktivit Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. In Zborník prednášok zo 43. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Bešeňová: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. s. 89-94. ISBN: 978-80-89838-07-3.
Detail

KLÍČ, R.; BALÁZS, I. Experimentální ověření únosnosti sendvičových panelů v ohybu. In Juniorstav 2019: 21. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 222-227. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

CEH, O.; HORÁČEK, M. Smykové spolupůsobení dvojice tenkostěnných profilů. In Sborník příspěvků 21. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2019. Brno: Litera Brno, 2019. s. 210-216. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. On Problem of Torsional Characteristics of Thin-walled Steel Beams with Web Openings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; PEŠEK, O. On Problem of Efficient Determination of Elastic Critical Moment of Beams with Selected Types of Cross-Sections. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

VILD, M.; BAJER, M.; BARNAT, J. Column stability during welding. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. To the Problems of Anchoring Adhesives in High Performance Concrete. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Adhesives for Special Anchoring Conditions. Tartu, Estonia: 2018. p. 1-10.
Detail

VÁCLAVÍKOVÁ, V.; ŠTRBA, M. The behavior of composite dowels subjected to four-point bending test. International Journal of Mechanics, 2019, vol. 13, no. 1, p. 84-89. ISSN: 1998-4448.
Detail

BALÁZS, I.; MELCHER, J. Experimental investigation of flexural buckling of sandwich panels with steel facings. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019. London: CRC Press, 2019. p. 133-138. ISBN: 978-0-3673-3503-8.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; CEH, O. Experimental verification of shear connection of thin-walled steel built-up members. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019: Proceedings of the international colloquia on stability and ductility of steel structures, Prague, Czech Republic, September 11-13, 2019. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 508-514. ISBN: 978-0-429-32024-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KAŇOK, V.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Resistance of Steel-Concrete Composite Ceiling Beams of Multi-Storey Buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

PEŠEK, O.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; BALÁZS, I. On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail