Project detail

Inovace studijních podkladů pro výuku předmětu BO04 Kovové konstrukce I s důrazem na aplikaci aktuálně platných evropských norem

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

2314/2011/F1a

Default language

Czech

People responsible

Melcher Jindřich, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)