Project detail

Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

On the project

Cílem projektu je modernizace a rozšíření počítačových učeben se zaměřením na problematiku výuky v oborech konstrukce, doprava a realizace staveb.

Description in English
The project aims at upgrading and expansion of computer classrooms with a focus on issues of teaching in the fields of construction, transport and rexecutions og building.

Mark

FRVŠ-2202/2009-Ab

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Rada Václav, Ing., CSc. - fellow researcher
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2009-10-12 - not assigned)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- part funder (2009-01-01 - 2009-12-31)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2009-01-01 - 2009-12-31)