Project detail

Skutečné chování a odolnost spřaženého dřevobetonového nosníku vyztuženého extrení FRP výztuží

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Projekt je zaměřen na teoretické a experimentální ověření skutečného chování a odolnosti spřaženého dřevobetonového nosníku dodatečně vyztuženého externí lepenou výztuží na bázi FRP. Konkrétním cílem je ověření únosnosti v ohybu a vlivu na průhyby po zesílení a dále vytvoření metodiky pro navrhování tohoto typu konstrukce stropů v praxi.

Mark

FAST-J-13-2131

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlček Ondřej, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

VLČEK, O. Effect of external FRP reinforcement on timber-concrete beam bearing capacity and deflection. In Proceedings of The 5th PhD Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice, Slovakia: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

VLČEK, O. Behavior of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2013, vol. 7, no. 12, p. 174-177. ISSN: 2010-3778.
Detail