Project detail

Tlačené a ohýbané konstrukční prvky moderních spřažených konstrukcí

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2015

On the project

Projekt je zaměřen na experimentální a teoretickou analýzu skutečného působení a odolnosti tlačených a ohýbaných konstrukčních prvků spřažených ocelobetonových a dřevobetonových konstrukcí. Podstatou je zabezpečení spolehlivého a ekonomického konstrukčního návrhu při efektivním využití vlastností použitých materiálů a optimální konfiguraci průřezů prvků. Metody analýzy jsou založeny na experimentálních i teoretických přístupech a zejména jejich vzájemné kombinaci a interakci.

Mark

FAST-S-14-2544

Default language

Czech

People responsible

Ćmiel Jiří, Ing. - fellow researcher
Hron Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - fellow researcher
Vlček Ondřej, Ing. - fellow researcher
Vokatý Tomáš, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2014-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 2014, no. 590, p. 363-367. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Fatigue Loading Tests and Acceptance Criteria of Reinforced Pre-Stressed Concrete Railway Sleepers. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 727-728, p. 583-586. ISSN: 1660-9336.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V.; LEMÁK, D.; KOIŠ, R. THE DEFECT ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE TURBO MACHINERY SUPPORT IN A HEATING PLANT OLOMOUC. International scientic conference VSU, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 279-285. ISSN: 1314-071X.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V. Optimization of composite steel and concrete beams with the lightweight concrete deck in terms of the influence of material strength on carrying capacity - parametric study. In Sborník konference Young Scientist 2014. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice Civil Engineering Faculty Vysokoškolská 4 042 00 Košice, 2014. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1668-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; VOKATÝ, T. Behaviour of Prestressed Steel-Concrete Composite Beam During Assembly – Numerical Modelling. In Advanced Materials and Structural Engineering. I. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. p. 859-863. ISBN: 978-1-138-02786-2.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials. In Tubular Structures XV - Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837-1.
Detail

VLČEK, O. Experimental Analysis of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11, p. 1088-1091. ISSN: 1307-6892.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. 1. Santorini: WSEAS, 2014. p. 264-269. ISBN: 978-1-61804-241-5.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials. In Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures XV. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor&Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837-1.
Detail

HAVÍŘ, F. Porovnávací studie ocelobetonových spřažených sloupů patrových budov. In Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HAVÍŘ, F. Comparison of steel-concrete composite columns of multi-storey buildings. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V. VYUŽITÍ pcb-W TECHNOLOGIE A BETONŮ S PŘIDANOU HODNOTOU U SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Sborník konference Juniorstav 2015. Brno: 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail