Project detail

Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého dřeva

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2021

On the project

V nynější době je velmi diskutované ve stavebnictví použití listnatého dřeva. Dřevo, jakožto trvale obnovitelná surovina, dosud není v ČR využíváno v maximální možné míře. ČR svou lesnatostí, přírůstem dřeva na hektar lesa či jeho zásobou na hektar patří v Evropě ke státům s vysokým potenciálem k využití dřeva. Současně čelí novým výzvám ve využití dřeva souvisejícím se změnou druhové a věkové struktury lesů. Z tohoto důvodu je zde předpoklad, že právě listnaté dřevo bude muset být využíváno hojně také pro stavebnictví. Pro to, abychom byli připraveni na tuto, do budoucna, vzniklou situaci, je nutné již nyní řešit možnosti využití tohoto dřeva ve skeletových dřevostavbách. Typickým uživatelem výsledku je člověk, výsledek bude produkt-tyčový skelet, který bude nabízen zákazníkům, jako nosná konstrukce jejich novostavby, dalšími uživateli výsledku jsou architekti, dodavatelé dřevostaveb. Jedna z větších výhod dřeva v interiéru je bezesporu jeho přirozenost, pocit pohodlí a jeho šetrnost k životnímu prostředí. Díky využívání skeletových dřevostaveb bude do budoucna možná výstavba nejen jednoduchých rodinných domů s volným vnitřním prostorem, ale také základ pro možnou budoucí změnu legislativy z hlediska řešení dřevostaveb jako vícepodlažních. Těžit z tohoto výstupu nebudou jen uživatelé staveb, ale také různé těžební společnosti, dodavatelé surového dřeva, dodavatelé speciálních strojů k opracování list. dřeva, tesařské firmy, architekti apod., kteří umožní zvyšovat své odbyty také směrem do stavební sféry a ke koncovým zákazníkům. Tím, že bude tento skelet s využitím listnatého dřeva na trhu, bude aplikační garant více konkurenceschopný. Dlouhodobým výzkumem dřevin, jejich spojování, bude posíleno vědění v tomto oboru a bude přínosem pro další kolegy v tomto oboru v ČR

Keywords
Dřevostavba; skelet; tvrdé dřevo; experiment; teoretická analýza; numerické modelování

Mark

TJ02000171

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2018-10-22 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-03-01 - 2021-02-28)

Results

BALÁZS, I.; PEŠEK, O.; BUKOVSKÁ, P. Hardwood - Softwood Combination in Glued Laminated Timber Cross-Section. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2020, vol. 20, no. 1, p. 5-12. ISSN: 1804-4824.
Detail

MOCOVÁ, P.; HAVÍŘOVÁ, Z.; SUCHOMELOVÁ, P.; DĚCKÝ, D.; KRAMÁR, S.; PROCHÁZKA, J.; KALOČ, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I.; BUKOVSKÁ, P.; Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně MATRIX a.s.: Nosný skeletový systém tvořený kombinací dřevin. 34931, užitný vzor. (2021)
Detail