Project detail

Zefektivnění návrhu tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových nosníků z hlediska únosnosti a požární odolnosti

Duration: 01.01.2020 — 30.06.2021

On the project

Hlavním záměrem projektu je experimentální zkoumání skutečného chování tenkostěnných za studena válcovaných podlahových nosníků při účincích zatížení odpovídající běžným provozním podmínkám a při účincích požáru.

Keywords
ocelové konstrukce; tenkostěnné za studena tvarované profily; podlahový nosník; primární nosník; sekundární nosník; teoretická analýza; experimentální verifikace; statické zatěžovací zkoušky; zkoušky požární odolnosti

Mark

FW01010206

Default language

Czech

People responsible

Balázs Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hladík Marek, Ing., MBA - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pešek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Poffel Zbyněk, Ing. - fellow researcher
Horáček Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2020-01-01 - 2021-06-30)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2020-02-10 - not assigned)

Results

HLADÍK, M.; POFFEL, Z.; HORÁČEK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I.; voestalpine Profilform s.r.o. Tovární 723/4, Vyškov-Předměstí 682 01 Vyškov: Sestava stropní konstrukce pro vestavěná podlaží halových staveb. 35134, užitný vzor. (2021)
Detail

HLADÍK, M.; HORÁČEK, M.; POFFEL, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I.: Vylepšený systém konstrukcí pater; Konstrukční a technické řešení výseku stropní konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Výrobní závod voestalpine Profilform s.r.o., Tovární 723/4, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov. (funkční vzorek)
Detail