Project detail

Vývoj provizória pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností

Duration: 01.02.2011 — 30.09.2013

On the project

Programový projekt se zabývá vývojem samostatného lávkového provizória, jež efektivně umožní převést peší dopravu při rekonstrukcích pozemních staveb a zachování pěšího provozu při živelných pohromách. Samotné parametry modulární lávky by měly splňovat i prostorová kritéria pro trvalou lávku tak, aby je bylo možné využívat po delší časové období, případně z nich realizovat stavbu trvalou. Cílem programového projektu je vývoj lávkového provizória, které bude systémové, modulárně členěné, lehce skladovatelné, montovatelné, provozně bezpečné a bude navrženo v souladu s novým souborem Euro norem a stávajících národních předpisů. Konečným cílem je jeho uvedení na trh v ČR, případně v některých státech EU.

Description in English
Programový projekt se zabývá vývojem samostatného lávkového provizória, jež efektivně umožní převést peší dopravu při rekonstrukcích pozemních staveb a zachování pěšího provozu při živelných pohromách. Samotné parametry modulární lávky by měly splňovat i prostorová kritéria pro trvalou lávku tak, aby je bylo možné využívat po delší časové období, případně z nich realizovat stavbu trvalou. Cílem programového projektu je vývoj lávkového provizória, které bude systémové, modulárně členěné, lehce skladovatelné, montovatelné, provozně bezpečné a bude navrženo v souladu s novým souborem Euro norem a stávajících národních předpisů. Konečným cílem je jeho uvedení na trh v ČR, případně v některých státech EU.

Keywords
Provizórium, lávka, materiály vyšších pevností.

Key words in English
Temporary bridge, footbridge, high-strength material.

Mark

TA01030849

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2011-02-01 - 2013-09-30)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2011-01-01 - 2013-09-30)

Results

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. On the problems of actual behaviour and load-carrying capacity of steel anchor bolts subjected to repeated tension loading. In Recent Advances in Engineering – Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 273-276. ISBN: 978-1-61804-137-1. ISSN: 2227-4588.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400-6.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure. Advanced Materials Research, 2012, vol. 651, no. 1, p. 274-279. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot)bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. p. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2-2.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Structural Design of Newly Developed Temporary Footbridge. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 405-408, p. 1623-1626. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. The testing methodology of new developed steel temporary truss footbridge details in case of cyclic loading. In Recent Advances in Civil and Mining Engineering - Proceedings of the 4th European Conference of Civil Engineerinng (ECCIE '13). Advances in Mathematical and Computational Methods. Antalya, Turkey: WSEAS Press, 2013. p. 207-210. ISBN: 978-960-474-337-7. ISSN: 2227-4588.
Detail

ŠTRBA, M. On the Problems of Testing Methodology used in Case of the Temporary Steel through Truss Footbridge Development. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7, no. 2, p. 73-80. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Fatigue Tests of Assembly Joints of Truss Main Girders of Temporary Footbridge for Pedestrians and Cyclists. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 405-408, p. 1598-1601. ISSN: 1660-9336.
Detail