Project detail

Moderní metody smykového spojení spřažených ocelobetonových prvků, experimentální analýza

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu skutečného působení a odolnosti spřažených ocelobetonových prvků se spřahovací lištou pro pcb-W technologii. Podstatou je zabezpečení spolehlivého a současně ekonomického konstrukčního návrhu pomocí účinného využití použitých materiálů a technologií a optimální konfigurace průřezů prvků. Metody analýzy jsou založeny na experimentálních i teoretických přístupech a zejména jejich efektivní kombinaci a vzájemné interakci.

Mark

FAST-J-16-3799

Default language

Czech

People responsible

Havíř František, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

Ing. Veronika Přivřelová. Experimental verification of shear connection of composite steel-concrete beams using push-out tests. In YOUNG SCIENTIST 2016 / MLADÝ VEDEC 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice, Slovensko: Technická Universita v Košicích, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

VÁCLAVÍKOVÁ, V. Innovative shear connection with composite dowels – Verification using push-out test(Article). WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2017, no. 12, p. 25-32. ISSN: 1991-8747.
Detail

Ing. Veronika Václavíková. Experimental Verification of Innovative Shear Connection of Composite Steel-Concrete Beams Using Push-Out Tests. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 1, no. 2016, p. 309-314. ISSN: 2367-8992.
Detail

Ing. Veronika Přivřelová. Verification and Actual Behavior of Shear Connection of Composite Steel and Concrete Structures Using Pcb-W Technology. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 10, no. 2016, p. 356-361. ISSN: 1998-4448.
Detail