Project detail

Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

On the project

The motivation for the CAMEB center is the exhaustion, or scarcity of non-renewable resources, both material and energy, and its impact on construction. The current trend of massive energy savings in building operation improves energy consumption significantly, but the material and energy intensity of construction grows steeply. CAMEB associates partners with such competencies that will enable better use of resources in the construction industry in the spirit of circular economy principles, particularly in the areas of materials, structures, indoor environment quality and energy and water management. These areas will be supported by modern technologies in the field of digitization, optimization, modeling and efficient process management.

Keywords
Construction; Materials; Energy; Water management; BIM; Natural resources; Indoor environment quality; Circular economy

Mark

TN01000056

Default language

English

People responsible

Results

PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; JUN, D.; PILNÝ, P. a kol. Virtuální realita ve stavební praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. 419 s. ISBN: 978-80-214-5912-0.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, vol. 12, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2079-6412.
Detail

DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, vol. 292, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0950-0618.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
Detail

HODUL, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; INFRAM a.s., Praha 9, Kyje, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Chemicky odolný parotěsný ochranný nátěr na beton. 34670, užitný vzor. (2020)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z.; INFRAM a.s., Praha 9, Kyje, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Podkladní směs pod stavby. 34653, užitný vzor. (2020)
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.: TNN01000056/04; Metodika pro hodnocení kvality a vhodnosti recyklátu. VUT v Brně, FAST, ústav Technologie stavebních hmot a dílců Veveří 95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T.; MELICHAR, J.: TN01000056/04-V021; Paropropustný ochranný nátěr na beton. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; MELICHAR, J.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T.: TN01000056/04-V009; HighTech polymerní reprofilační hmota s vysokou chemickou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠMAK, M.; BARNAT, J.; MYNÁŘ, J.; OSLIZLO, R.: TN01000056/5-V5; Inovovaný stropní panel NOVATOP Element s vylepšenými akustickými a statickými vlastnostmi. Agrop Nova a.s.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.: ASM018; Správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin a zvýšenou chemickou a tepelnou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (prototyp)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z.: ADMATEC-V001; Stabilizát pro podkladní vrstvy. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z.: ADMATEC-V002; Suspenze pro zemní konstrukce. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z.: ADMATEC-V004; Technologie výroby podkladních směsí pod stavby. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A.; MASAŘ, D.: V014; Metodika pro zatřídění deskových materiálů na bázi dřeva na odolnost vůči kombinovanému napadení. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

VANĚREK, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HÁJKOVÁ, I.; MASAŘ, D.: V015; Metodika komparace jednotlivých modulárních prvků v různých prostředích. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠMAK, M.; BARNAT, J.; MYNÁŘ, J.; OSLIZLO, R.: mezipokovavá příčka; mezibytová stěna; Velkoformátový stěnový konstrukční prvek s vylepšenými akustickými vlastnostmi. Agrop Nova a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.: Akustické zdivo FAST; Technologie provádění akustických jednovrstvých stěn se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností. Ústav technologie stavebních hmot a dílců, FAST, VUT v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.: Akustická tvarovka pro jednovrstvé zdivo; Akustická tvarovka pro jednovrstvé zdivo se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností. Ústav technologie stavebních hmot a dílců, FAST, VUT v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: OT ADMATEC 01/TN01000056/04; Technologie výroby cemento-betonových krytů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š.; JEŘÁBEK, Z.: FBC P2-450; Energeticky úsporný pórobeton s využitím alternativních surovin. Funkční vzorek byl vytvořen v laboratořích Fakulty stavební VUT v Brně. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

REMEŠ, J.; ŠINDELÁŘ, J.; PILNÝ, O.: TN01000056/2-V3; Optimalizace návrhu komponent kamerových systémů s využitím informačního modelu stavby. Datové uložiště vlastníka. (ověřená technologie)
Detail

APELTAUER, T.; UHLÍK, O.; FELDMAN, E.; NEVŠÍMAL, P.; TOKAREVSKIKH, A.: REBUILD V4; Nástroj pro transformaci obrazových záznamů na kalibrační vstupy behaviorálních modelů pohybu osob. VDT Technology a.s.. Na Ořechovce 580/4, Střešovice 162 00 Praha 6. URL: https://www.vdttechnology.com/vyzkum-a-vyvoj/. (software)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: V006; Metodika hodnocení vyvíjených materiálů s obsahem druhotných a alternativních surovin. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.: V005; Metodika pro hodnocení stavu materiálů ve stavebních konstrukcích. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.: Tlakový váleček; Kompozitní opěrný tlačený prvek na bázi FRP se zvýšenou odolností v kondenzační zóně. Výrobní závod PREFA KOMPOZITY, a.s., Havránkova 11, 619 00 Brno – Horní Heršpice. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; DROCHYTKA, R.; MARTINEC, S.; MASAŘ, D.; LÉDL, M.; NOVÁK, V.: OP-AS/PM-ŠZ; Obkladový prvek na bázi alternativních surovin s optimalizovaným plnivem i matricí. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; MARTINEC, S.; MASAŘ, D.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š.; NOVÁK, V.: OP-AS/PZ; Obkladový prvek na bázi alternativních surovin s optimalizovaným plnivem. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š.; HÁJKOVÁ, I.; NOVÁK, V.; MARTINEC, S.: OP-AS/MŠ; Obkladový prvek na bázi alternativních surovin s optimalizovanou matricí. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: OT ADMATEC 01/TN01000056/04; Technologie výroby betonů pevnostních tříd C 16/20 a C 20/25 z betonového recyklátu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

KOLÁŘ, J.; JEDLIČKA, M.; MÜLLER, J.; SLÁDEČEK, F.; PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; APELTAUER, T.; VYHNÁLEK, R.; UHLÍK, O.; ŠNIRCH, Z.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; BARTOŠOVÁ, H.: TN01000056/2-V1; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)
Detail

MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.: SP-N50; Chemicky odolná správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

Link