Project detail

Dřevěné nosníky zesílené externí FRP výztuží

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Posdstatou výzkumu jsou výpočty a experimenty na dřevěných nosnících běžných rozměrů stropních trámů, které jsou v tažené části zesíleny externí lepenou výztuží, na bázi uhlíkových nebo skelných vláken. U jednotlivých prvků bude testován vliv výztuže na jejich materiálové a deformační vlastnosti. Výsledky experimentů budou porovnávány s výsledky získanými z výpočetních programů pracujících na základě metody konečných prvků. Možnosti uvedeného vyztužování budou zkoumány také z hlediska cenového a z hlediska možnosti užití v praxi.

Mark

FAST-J-11-52

Default language

Czech

People responsible

Bukovská Pavla, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Neubauerová Pavla, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge. U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail