Project detail

Teoretické a konstrukční problémy ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli, betonu, dřeva a kompozitů

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

On the project

Podstata projektu spočívá v rozpracování teoretické a experimentální analýzy zvolených prvků, dílců a spojů ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli, betonu, dřeva a kompozitů. V obecném pojetí jde o hledání a nalézání zákonitostí v oblasti teoretických a konstrukčních problémů nosných stavebních konstrukcí. Teoretická i experimentální analýza bude zaměřena na kvantitativní popis skutečného působení v procesu předpokládaného zatěžování, simulovaného pro reálné působení v rámci skutečného konstrukčního systému.

Mark

FAST-S-19-6009

Default language

Czech

People responsible

Acuna Subia Luis Carlos, Ing. - fellow researcher
Bártů Adam, Ing. - fellow researcher
Beran Miroslav, Ing. - fellow researcher
Břečka Jan, Ing. - fellow researcher
Bukovská Pavla, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pilgr Milan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

BUKOVSKÁ, P. Evaluation of the effect of concrete strength increase on buckling resistance of concrete filled tubes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

PILGR, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální analýza skutečného působení vláknocementových desek. In Zborník prednášok zo 44. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií konaného v Bardejovských Kúpeľoch. Košice: TU, 2019. s. 139-146. ISBN: 978-80-553-3388-5.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Štíhlost ocelových trubek vyplněných betonem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 318-323.
Detail

PILGR, M. Kovové konstrukce. Navrhování prvků ocelových konstrukcí. 1. 1. Brno: CERM, 2019. 702 s. ISBN: 978-80-7623-018-7.
Detail

BÁRTŮ, A.; BŘEČKA, J.; PILGR, M. Parametrická studie odolnosti prolamovaných nosníků. In Sborník příspěvků z 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí „Juniorstav 2020“. Brno: ECON publishing, 2020. s. 329-334. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu. In 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Slovenská republika: TU Košice , SvF, ÚIS, 2019. s. 163-172. ISBN: 978-80-553-3388-5.
Detail