Project detail

Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových nosníků s deskou z lehkého betonu

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Podstatou výzkumu je experimentální analýza skutečného působení a únosnosti tlačených ocelových sloupů v kombinaci s vysokohodnotnými betony

Mark

FAST-J-14-2531

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

PŘIVŘELOVÁ, V. VYUŽITÍ pcb-W TECHNOLOGIE A BETONŮ S PŘIDANOU HODNOTOU U SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Sborník konference Juniorstav 2015. Brno: 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V. Modelling of Composite Steel and Concrete Beam with the Lightweight Concrete Slab. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11, p. 1365-1369. ISSN: 1307-6892.
Detail