Project detail

Způsoby vyhodnocení spřaženého dřevobetnového nosníku vyztuženého externí FRP výztuží

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Projekt řeší skutečné působení spřaženého dřevobetonového nosníku zesíleného externí lepenou výztuží na bázi FRP. Konkrétním cílem projektu je vyhodnotit skutčené chování spřahovacích trnů a styčných ploch mezi jednotlivými částmi spřaženého průřezu při různých fázích výstavby a dále při zahrnutí dotvarování dřevěného profilu a betonové desky.

Description in English
Project deals with analysis of behavior of composite timber-concrete beam with external FRP reinforcement. Main object of the project is to evaluate real beahvior of coupling studs and surface contacts between parts of composite beam during differnet phases of construction. Creep of timber profile and concrete slab is considered.

Keywords
Spřažený dřevobetonový strop, FRP výztuž, spřahovací trny, dodatečné vyztužování

Key words in English
Composite timber-concrete beam, FRP reinforcement, coupling studs, additional reinforcement

Mark

FAST-J-14-2547

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlček Ondřej, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

VLČEK, O. Experimental Analysis of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11, p. 1088-1091. ISSN: 1307-6892.
Detail

VLČEK, O. Methods of analysis of composite timber-concrete beam with CFRP reinforcement. In Proceedings of 6th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-553-1668-0.
Detail