Project detail

TeoretIcká analýza a optimalizace dřevobetonových spřažených nosníků

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

On the project

Obecným cílem projektu je teoretická optimalizace návrhu dřevobetonoých spřažených nosníků a ověření jejich únosnosti v ohybu a psouzení průhybů pomocí numerických modelů. Výsledky výzkumu budou sloužit jako podklad pro podrobnější analýzu a navrhování konstrukcí z těchto prvků a současně jako podklad pro návrh experimentálního programu. Konkrétně jednotlivých zkušebních těles, která budou experimentálně ověřena v rámci dalšího navazujícího výzkumu.

Mark

FAST-J-20-6375

Default language

Czech

People responsible

Hrabovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Břečka Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

BŘEČKA, J.; HRABOVSKÁ, K. Parametrická studie odolnosti dřevobetonových spřažených nosníků. Sborník příspěvků 23. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 289-293. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail