Project detail

Teoretická a experimentální analýza skutečného působení spřažených ocelobetonových nosníků s lištou pro pcb-W technologii

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu skutečného působení a odolnosti spřažených ocelobetonových nosníků se spřahovací lištou pro pcb-W technologii. Podstatou je zabezpečení spolehlivého a současně ekonomického konstrukčního návrhu pomocí účinného využití použitých materiálů a optimální konfigurace průřezů prvků. Metody analýzy jsou založeny na experimentálních i teoretických přístupech a zejména jejich efektivní kombinaci a vzájemné interakci.

Mark

FAST-J-15-2695

Default language

čeština

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

Ing. Veronika Přivřelová. Composite steel and concrete beams using pcb-W technology. In YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice, Slovensko: Technická Universita v Košicích, 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V. OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ SMYKOVÉHO SPOJENÍ POMOCÍ PROTLAČOVACÍ ZKOUŠKY. In Sborník konference Juniorstav 2016. 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

Ing. Veronika Přivřelová. Shear Connection of Composite Steel and Concrete Structures using pcb-W Technology. In Recent advances in mechanics, mechatronics and civil, chemical and industrial engineering. Zakynthos Island, Greece: 2015. p. 121-124. ISBN: 978-1-61804-325-2.
Detail