Project detail

Výpočtové modely ocelových příhradových mostů s otevřeným příčným uspořádáním

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

Mark

FRVS 2801/2005

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Results

ŠTRBA, M. K problému stability tlačeného pásu příhradového mostu. In Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 93-94. ISBN: 80-227-2359-2.
Detail

ŠTRBA, M. Porovnání výpočtů tlačených pásů příhradových mostů s otevřeným uspořádáním příčného řezu. In Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 123-126. ISBN: 80-214-3109-1.
Detail