Project detail

Navrhování a skutečné působení progresivních konstrukčních prvků z oceli, konstrukčního skla, betonu s důrazem na stabilitní problémy

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu skutečného působení a únosnosti progresivních konstrukčních prvků z oceli, konstrukčního skla a betonu s důrazem na řešení problémů ztráty stability. Podstatou je zabezpečení spolehlivého a současně ekonomického konstrukčního návrhu s ohledem na specifické vlastnosti jednotlivých materiálů konstrukčních prvků. Metody analýzy jsou založeny na experimentálních i teoretických přístupech a zejména jejich efektivní kombinaci a vzájemné interakci.

Mark

FAST-S-12-1786

Default language

Czech

People responsible

Balázs Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bukovská Pavla, Ing. - fellow researcher
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pešek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melcher Jindřich, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M. Stabilisation of Beams by Trapezoidal Sheeting: Parametric Study. In Proceedings of the 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12). Advances in Mathematical and Computational Methods. Paříž, Francie: WSEAS Press, 2012. p. 223-227. ISBN: 978-1-61804-137-1. ISSN: 2227-4588.
Detail

PILGR, M. Analysis of warping torsion of selected thin-walled members due to temperature load. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 369-374. ISSN: 1877-7058.
Detail

PILGR, M.; PEŠEK, O. Comparison of the design of the crane runway according to former Czech national standards and currently valid Eurocodes. In Mathematics and Computers in Science and Engineering Series – Recent Advances in Engineering – Proceedings of the NAUN / WSEAS International Conferences „ECCE '12“, „ECCIE '12“. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 206-211. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Structural glass in metal load-carrying systems of building constructions. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, 2012. p. 591-595. ISBN: 978-0-415-64342-9.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. On problems of torsion analysis of steel members. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 262-267. ISSN: 1877-7058.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load-carrying civil constructions. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, 2013. p. 993-998. ISBN: 981-07-5354-3.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 162-165. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure. Advanced Materials Research, 2012, vol. 651, no. 1, p. 274-279. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 281, no. 1, p. 585-588. ISSN: 1660-9336.
Detail

HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I. Design Bending Resistance of Thin-Walled Steel Beams with Respect to Lateral Torsional Buckling – Methods of Calculation. In Proceedings of the 3rd European Conference on Civil Engineering (ECCIE '12). Paris: WSEAS Press, 2012. p. 254-259. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

BALÁZS, I. K problematice ohybu a kroucení jednoose symetrických tenkostěnných průřezů zatížených kolmo k ose symetrie. In 15. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 188-188. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability. In Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 441-446. ISBN: 978-1-61804-110-4. ISSN: 2227-4359.
Detail