Project detail

Inovace výuky předmětu BO09 Kovové mosty I v prezenční formě studia

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

2262 F1a

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2009-10-12 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)