doc. Ing.

Jiří Mekyska

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6962
mekyska@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Mekyska, Ph.D.

Creative activities

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Blur Measurement in Thermal Spec; Software měření ostrosti v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal Hand Segmentation; Software segmentace ruky v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Digits Recognition; Software rozpoznávání číslovek. http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. URL: http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. (software)
  http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek, number of downloads: 1
  Detail

 • PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Image Fusion in Thermal Spectrum; Fúze obrazu v termálním spektru. http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time Spectral Analysis; Spektrální analýza řeči v reálném čase. http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. (software)
  http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time fundamental frequency; Real-time fundamental frequency analysis. http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: DCAT; Software analýzy a klasifikace dat (DCAT). http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. URL: http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat, number of downloads: 1
  Detail

 • KUKUČKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Diadochokinetic tasks analysis t; Diadochokinetic tasks analysis tool. http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. URL: http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh, number of downloads: 1
  Detail

 • PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal image processing using s; Thermal image processing using superresolution methods. http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. URL: http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: SFFS Software; Software pro sekvenční selekci příznaků. http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Preliminary analysis; Software pro předběžnou statistickou analýzu. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, V.; MEKYSKA, J.; PŘINOSIL, J.: Akustický klasifikátor; Klasifikátor zdrojů akustických signálů. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.: Dysarthric speech visualization tool; Software pro vizualizaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Prosodic impairment analysis tool; Software pro analýzu prozodických vad. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: dSpeech tool; Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Classification analysis tool; Software pro klasifikační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Regression analysis tool; Software pro regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Correlation analysis tool; Software pro korelační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Speech rate analysis tool; Software pro analýzu tempa řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Vocal_analysis_tool; Software pro analýzu fonace. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Permutation_tests_tool; Software pro permutační test. http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: Software pro identifikaci a kompresi řeči; Software pro identifikaci a kompresi řeči. Herman elektronika, Brněnská 993, 664 42 Modřice-Brno-jih. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro de-identifikaci řeči; Software pro de-identifikaci řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Biomedical data visualization tool; Software pro vizualizaci biomedicínských dat. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro optimalizaci klasifikační analýzy; Software pro optimalizaci klasifikační analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro optimalizaci regresní analýzy; Software pro optimalizaci regresní analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro ověření validity opakované analýzy; Software pro ověření validity opakované analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro parciální korelační analýzu; Software pro parciální korelační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro detekci anomálií; Software pro detekci anomálií. http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro klasifikační učící křivky; Software pro klasifikační učící křivky. http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regresní učící křivky; Software pro regresní učící křivky. http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regularizovanou regresní analýzu; Software pro regularizovanou regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro neparametrickou regresní analýzu; Software pro neparametrickou regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro generování tabulek regresní analýzy; Software pro generování tabulek regresní analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regularizovanou logistickou regresi; Software pro regularizovanou logistickou regresi. http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro záznam dat z tabletu; Software pro záznam dat z tabletu. http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX; Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX. http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex, number of downloads: 1
  Detail

 • MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: HandAQUS; HandAQUS - Handwriting acquisition software. https://gitlab.com/JanMucha/HandAQUS_Software.git. URL: https://gitlab.com/JanMucha/HandAQUS_Software.git. (software)
  https://gitlab.com/JanMucha/HandAQUS_Software.git, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro datovou analýzu; Software pro datovou analýzu. https://github.com/zgalaz/data-science-helpers. URL: https://github.com/zgalaz/data-science-helpers. (software)
  https://github.com/zgalaz/data-science-helpers, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro výzkum onemocnění mozku; Software pro výzkum onemocnění mozku. https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers. URL: https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers. (software)
  https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers, number of downloads: 0
  Detail

 • ILGNER, P.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.: Synchronized record of EEG signals and online handwriting (SREW); Synchronized record of EEG signals and online handwriting (SREW). https://gitlab.com/zv01/SREW. URL: https://gitlab.com/zv01/SREW. (software)
  https://gitlab.com/zv01/SREW, number of downloads: 0
  Detail

 • ILGNER, P.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.: Software for online handwriting record on digitizers with LCD screen (OWSTU); Software for online handwriting record on digitizers with LCD screen (OWSTU). https://gitlab.com/zv01/OWSTU. URL: https://gitlab.com/zv01/OWSTU. (software)
  https://gitlab.com/zv01/OWSTU, number of downloads: 0
  Detail

 • ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.: Labeling software for online handwriting (LSOW); Labeling software for online handwriting (LSOW). https://gitlab.com/zv01/LSOW. URL: https://gitlab.com/zv01/LSOW. (software)
  https://gitlab.com/zv01/LSOW, number of downloads: 0
  Detail

 • MIKULEC, M.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; BURGET, R.: Sleep analysis system; Sleep analysis system. https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. URL: https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system. (software)
  https://github.com/BDALab/sleep-analysis-system, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; ZVONČÁK, V.: EVENT; Systém pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/classifier. (software)
  http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/classifier, number of downloads: 0
  Detail

 • MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: HandwritingSample; Handwriting Sample. online. URL: https://github.com/BDALab/handwriting-sample. (software)
  https://github.com/BDALab/handwriting-sample, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.: HandwritingFeatures; Handwriting Features. online. URL: https://github.com/BDALab/handwriting-features. (software)
  https://github.com/BDALab/handwriting-features, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIServer; Predictor API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api. (software)
  https://github.com/BDALab/predictor-api, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIClient; Predictor API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api-client. (software)
  https://github.com/BDALab/predictor-api-client, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIServer; Featurizer API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api. (software)
  https://github.com/BDALab/featurizer-api, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIClient; Featurizer API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api-client. (software)
  https://github.com/BDALab/featurizer-api-client, number of downloads: 0
  Detail

 • KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.: Articulatory decay analysis; Vocal Tract Resonances Analysis Software. online. URL: https://github.com/BDALab/Articulatory_decay. (software)
  https://github.com/BDALab/Articulatory_decay, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.