doc. Ing.

Jiří Mekyska

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6962
mekyska@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Mekyska, Ph.D.

Projects

 • 2023

  FW09020069, Palubný družicový systém založený na umelej inteligencii pre efektívnu filtráciu a spracovanie hyperspektrálnych dát, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Národní ústav pro neurologický výzkum, zahájení: 01.07.2022, ukončení: 15.12.2025
  Detail

 • 2020

  NU20-04-00294, Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TL03000287, Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Development of Automatic Quantitative SEM Image Analysis Method of Interconnected Porous Structure of Freeze-dried Biopolymeric Scaffolds Applicable in Tissue Engineering, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life), zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  Možnosti klasifikace hlasových povelů pro drážní vozidla - pilotní projekt, zahájení: 29.07.2018, ukončení: 26.09.2018
  Detail

  GA18-16835S, Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  VI20172020078, Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  NV16-30805A, Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  NT13499, Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vytvoření nových laboratorních úloh pro zpracování řeči v reálném čase, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů, zahájení: 01.06.2011, ukončení: 29.05.2014
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail