Detail publikace

Krizové řízení v kontextu kybernetické bezpečnosti

FUJDIAK, R. MLÝNEK, P. MIŠUREC, J.

Originální název

Krizové řízení v kontextu kybernetické bezpečnosti

Český název

Krizové řízení v kontextu kybernetické bezpečnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technologický rozvoj společnosti vyústil ve vytvoření kybernetického prostoru, který napomáhá v každodenní činnosti veřejných i privátních institucí a stal se součástí běžného života lidské společnosti. Tato čím dál větší závislost na kybernetických systémech však nepřináší jen ulehčení každodenních úloh a procesů, nicméně s sebou nese také mnohé společensko-vědecké výzvy, kde jednou z nejvýznamnějších je právě kybernetická bezpečnost. Složitá definice kybernetického prostoru pak bohužel ještě více znesnadňuje úlohu kybernetické bezpečnosti, jelikož díky samotné abstrakci a nejednotnosti jsou vytvářena pouze polovičatá řešení, která neobsáhnou či nebrání kybernetický prostor komplexně. Tento článek se zabývá nejen samotnou definicí kybernetického prostoru a shrnuje tak dosavadní současný stav, ale představuje zjednodušenou formu definice kybernetického prostoru, společně s ustálením terminologie v podobě kybernetického bezpečnostního incidentu či kybernetické krize. Nad rámec terminologie jsou pak představen průběh takových události, možné mitigační opatření i metodiku pro kybernetickou bezpečnost.

Český abstrakt

Technologický rozvoj společnosti vyústil ve vytvoření kybernetického prostoru, který napomáhá v každodenní činnosti veřejných i privátních institucí a stal se součástí běžného života lidské společnosti. Tato čím dál větší závislost na kybernetických systémech však nepřináší jen ulehčení každodenních úloh a procesů, nicméně s sebou nese také mnohé společensko-vědecké výzvy, kde jednou z nejvýznamnějších je právě kybernetická bezpečnost. Složitá definice kybernetického prostoru pak bohužel ještě více znesnadňuje úlohu kybernetické bezpečnosti, jelikož díky samotné abstrakci a nejednotnosti jsou vytvářena pouze polovičatá řešení, která neobsáhnou či nebrání kybernetický prostor komplexně. Tento článek se zabývá nejen samotnou definicí kybernetického prostoru a shrnuje tak dosavadní současný stav, ale představuje zjednodušenou formu definice kybernetického prostoru, společně s ustálením terminologie v podobě kybernetického bezpečnostního incidentu či kybernetické krize. Nad rámec terminologie jsou pak představen průběh takových události, možné mitigační opatření i metodiku pro kybernetickou bezpečnost.

Klíčová slova

Kybernetický prostor; kybernetická bezpečnost; kybernetický bezpečnostní incident; kybernetická krizová situace; kritická infrastruktura; krizové řízení; řízení rizik; terminologie

Vydáno

30.11.2018

ISBN

978-80-7454-821-5

Kniha

Conference on Crisis Management and Crisis Situations Solutions

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT151064,
  author="Radek {Fujdiak} and Petr {Mlýnek} and Jiří {Mišurec}",
  title="Krizové řízení v kontextu kybernetické bezpečnosti",
  annote="Technologický rozvoj společnosti vyústil ve vytvoření kybernetického prostoru, který napomáhá v každodenní činnosti veřejných i privátních institucí a stal se součástí běžného života lidské společnosti. Tato čím dál větší závislost na kybernetických systémech však nepřináší jen ulehčení každodenních úloh a procesů, nicméně s sebou nese také mnohé společensko-vědecké výzvy, kde jednou z nejvýznamnějších je právě kybernetická bezpečnost. Složitá definice kybernetického prostoru pak bohužel ještě více znesnadňuje úlohu kybernetické bezpečnosti, jelikož díky samotné abstrakci a nejednotnosti jsou vytvářena pouze polovičatá řešení, která neobsáhnou či nebrání kybernetický prostor komplexně. Tento článek se zabývá nejen samotnou definicí kybernetického prostoru a shrnuje tak dosavadní současný stav, ale představuje zjednodušenou formu definice kybernetického prostoru, společně s ustálením terminologie v podobě kybernetického bezpečnostního incidentu či kybernetické krize. Nad rámec terminologie jsou pak představen průběh takových události, možné mitigační opatření i metodiku pro kybernetickou bezpečnost.",
  booktitle="Conference on Crisis Management and Crisis Situations Solutions",
  chapter="151064",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="november",
  pages="1--10",
  type="conference paper"
}