Detail publikace

Pseudo-diferenčný kmitočtový filter s využitím konvejorov

MILOTA, M.

Originální název

Pseudo-diferenčný kmitočtový filter s využitím konvejorov

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Autor tohto článku sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčného filtra. Tento navrhnutý filter pracuje v napäťovom režime a je to filter druhého rádu typu dolná priepusť. Tento filter využíva tri prúdové konvejory a štyri pasívne prvky. Navrhovaný obvod dosahuje v simuláciách teoretické hodnoty. Výsledky simulácie sú zobrazené pomocou modulovej a fázovej charakteristiky.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT160830,
  author="Martin {Milota}",
  title="Pseudo-diferenčný kmitočtový filter s využitím konvejorov",
  annote="Autor tohto článku sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčného filtra. Tento navrhnutý filter pracuje v napäťovom režime a je to filter druhého rádu typu dolná priepusť. Tento filter využíva tri prúdové konvejory a štyri pasívne prvky. Navrhovaný obvod dosahuje v simuláciách teoretické hodnoty. Výsledky simulácie sú zobrazené pomocou modulovej a fázovej charakteristiky.",
  booktitle="Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019",
  chapter="160830",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="june",
  pages="66--69",
  type="conference paper"
}