Detail produktu

Software symetrického šifrování v FPGA

SMÉKAL, D. MARTINÁSEK, Z. MALINA, L. HAJNÝ, J. VRBA, K. MATOUŠEK, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software implementuje v programovacím jazyce VHDL (Hardware Description Language) šifrovací algoritmus AES (Advanced Encryption Standard) určený pro FPGA (Field Programmable Gate Array) síťové karty. Software obsahuje šifrovací jádro algoritmu AES s použitím klíče 128 bitů v operačením módu GCM (Galois/Counter Mode).

Klíčová slova

Šifrování; Programovatelné logické pole; FPGA; AES; GCM; Kryptografie; Bezpečnost

Datum vzniku

3. 12. 2017

Umístění

Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www