Detail projektu

Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů

Období řešení: 30.01.2009 — 31.12.2012

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Doktorské granty

- plně financující (2009-01-01 - 2012-12-31)

O projektu

Základním záměrem projektu je vytvořit mimořádný program přípravy vybraných špičkových doktorandů z FIT VUT a FI MU v Brně, a to v rámci řešení aktuálních vědeckých problémů spolehlivosti a bezpečnosti paralelních a distribuovaných systémů jako jednoho z klíčových výzkumných témat současné informatiky. V tomto kontextu projekt zahrnuje studium komplexního spektra problémů od návrhu spolehlivých výpočetních platforem, přes problematiku bezpečnosti, po metody automatické verifikace výpočetních systémů. Složitost zde řešených problémů vyžaduje kombinaci exaktních matematických postupů s heuristickými inženýrskými přístupy, což je v projektu umožněno unikátním spojením školitelů a doktorandů působících v technicky i univerzitně orientovaných odvětvích. Mimo komplexní a mezioborový přístup je pak dalším klíčovým aspektem nadstandardní výchovy doktorandů v projektu jejich intenzivní zapojení do mezinárodních aktivit, založené na vynikajících zahraničních kontaktech členů vedení projektu. Celková kvalita projektu je garantována dlouholetými výzkumnými a výchovnými zkušenostmi navrhovatelů.

Popis anglicky
The basic aim of the project is to create an exceptional program for educating excellent PhD students from FIT BUT and FI MU within research targeted at solving current scientific problems of reliability and security of concurrent and distributed systems, which is one of the key issues of the contemporary computer science. Within this framework, the project covers a wide variety of concrete problems ranging from the design of reliable computing platforms, through the area of computer security to methods of automatic verification of computer systems. The complexity of the studied problems necessitates a use of a combination of exact mathematical approaches with heuristic engineering techniques, which is ensured in the project by a unique combination of researchers with theoretical as well as engineering backgrounds. Apart from the complex and interdisciplinary approach, another key aspect of the preparation of students in the project lies in their intense involvement in international activities, based on exceptional international relations of the project leaders.

Klíčová slova
příprava vybraných špičkových doktorandů, spolehlivost a bezpečnost, paralelní a distribuované systémy, matematické a inženýrské přístupy

Klíčová slova anglicky
preparation of selected PhD students, reliability and security, concurrent and distributed systems, mathematical and engineering approaches

Označení

GD102/09/H042

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2012)

Výsledky

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs. 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 108-116. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Investigating Gate-Level Evolutionary Development of Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular Automata-Based Model. Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009. p. 2241-2248. ISBN: 978-1-4244-2958-5.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 1839-1840. ISBN: 978-1-60558-325-9.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 423-430. ISBN: 978-0-7695-3714-6.
Detail

STRAKA, M. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 141-146. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

IOSIF, R.; KONEČNÝ, F.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.; BOZGA, M. Automatic Verification of Integer Array Programs. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 157-172. ISBN: 978-3-642-02657-7.
Detail

HOLÍK, L.; ŠIMÁČEK, J. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Faculty of Informatics MU, 2009. p. 93-101. ISBN: 978-3-939897-15-6.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; CHEN, Y. Zprostředkování pro redukci (Za minimalizací alternujících automatů). IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (2009). LIPIcs, sv. 4. Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2009. s. 1-12. ISBN: 978-3-939897-13-2.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T. Cycle Accurate Profiler for ASIPs. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2009. p. 168-175. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. Heuristic Synthesis of MTBDDs Based On Local Width Minimization. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2009. p. 235-235. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T.; HUSÁR, A. Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation. Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions. Austin: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 9-14. ISBN: 978-0-7695-4000-9.
Detail

HÝSEK, J.; ČEŠKA, M.; JANOUŠEK, V. Model-Based Design and Verification of Reactive Systems. Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: 2009. p. 295-296. ISBN: 978-84-691-8502-5.
Detail

MIKUŠEK, P. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 118-123. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Reliability Models for Fault Tolerant Architectures Based on FPGA. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2009. p. 239-239. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. Agent Reasoning Based On Trust And Reputation. Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009. p. 538-544. ISBN: 978-3-901608-35-3.
Detail

HUSÁR, A.; PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T. ASIP Design using Architecture Description Language ISAC. ACACES 2009 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2009. p. 137-139. ISBN: 978-90-382-1467-2.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M.; SEKANINA, L.; TORRESEN, J.; GLETTE, K.; FURUHOLMEN, M. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 27-34. ISBN: 978-0-7695-3714-6.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. Heuristic Synthesis of Multi-Terminal BDDs Based on Local Width/Cost Minimization. 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 605-608. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

MIKUŠEK, P. Multi-Terminal BDD Synthesis and Applications. Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Prague: IEEE Computer Society, 2009. p. 721-722. ISBN: 978-1-4244-3892-1.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2009. p. 192-199. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

HUSÁR, A.; TRMAČ, M.; HRANÁČ, J.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; KOLÁŘ, D.; PŘIKRYL, Z. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 84-91. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; PŘIKRYL, Z. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software. Universität Hamburg: Technical Universityt Hamburg-Harburg, 2010. p. 163-164. ISBN: 978-972-8692-55-1.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010. p. 173-176. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010. p. 365-372. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; CHEN, Y.; MAYR, R. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Lecture Notes in Computer Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 158-174. ISBN: 978-3-642-12001-5.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; CHEN, Y.; MAYR, R.; HONG, C.; ABDULLA, P.; CLEMENTE, L. Simulation Subsumption in Ramsey-Based Büchi Automata Universality and Inclusion Testing. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 132-147. ISBN: 978-3-642-14294-9.
Detail

HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; TRMAČ, M.; PŘIKRYL, Z. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. ASIP Design in the Lissom Project. ACACES 2010 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2010. p. 105-108. ISBN: 978-90-382-1631-7.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; UR, S.; VOJNAR, T. A Platform for Search-Based Testing of Concurrent Software. PADTAD '10. Proceedings of the 8th Workshop on Parallel and Distributed Systems. Trento: Association for Computing Machinery, 2010. p. 48-58. ISBN: 978-1-60558-823-0.
Detail

BOZGA, M.; IOSIF, R.; KONEČNÝ, F. Fast Acceleration of Ultimately Periodic Relations. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 227-242. ISBN: 978-3-642-14294-9.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z.; SLANÝ, K. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. 9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274. London: Springer London, 2010. p. 85-96. ISBN: 978-3-642-15322-8.
Detail

STRAKA, M. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

ŠIMÁČEK, J.; SEKANINA, L.; STAREČEK, L. Evolutionary Design of Reconfiguration Strategies to Reduce the Test Application Time. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 214-225. ISBN: 978-3-642-15322-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-8971-8.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Translated Simulation of ASIPs. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 135-142. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010. p. 213-221. ISBN: 978-981-08-7656-2.
Detail

VAŠÍČEK, Z. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 165-170. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F.; MALAČKA, O. Event Driven Multi-context Trust Model. Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010. p. 911-917. ISBN: 978-1-4244-8135-4.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L.; BIDLO, M. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010. p. 1731-1736. ISBN: 978-3-9810801-6-2.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 186-193. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. Hierarchical Model of Trust in Contexts. Networked Digital Technologies. Communications in Computer and Information Science. Communications in Computer and Information Science (CCIS). Heidelberg: Springer Verlag, 2010. p. 356-365. ISBN: 978-3-642-14305-2. ISSN: 1865-0929.
Detail

PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T.; HUSÁR, A. Generated Cycle-Accurate Profiler for C Language. 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010. p. 263-268. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. Algorithmic Evaluation of Trust in Multilevel Model. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 90-95. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

MALAČKA, O.; ZBOŘIL, F.; SAMEK, J. Increasing Profit in Agent Business Model with Trust. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 109-114. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

LETKO, Z. Sophisticated Testing of Concurrent Programs. SSBSE '10. Proceedings of 2nd International Symposium on Search Based Software Engineering. Benevento: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 36-40. ISBN: 978-0-7695-4195-2.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. ContextGraph: Simulation Tool for Hierarchical Model of Trust in Context. Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Vol. 1. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 265-270. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulator. 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Programmable devices and systems. Pszczyna: IFAC, 2010. p. 97-102. ISBN: 978-3-902661-95-1. ISSN: 1474-6670.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J.; STRNADEL, J. Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences. Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 364-369. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

ČEŠKA, M.; HÝSEK, J.; JANOUŠEK, V. Model-Based Design and Verification of Reactive Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2009, vol. 2009, no. 5717, p. 865-872. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOTÁSEK, Z.; STRAKA, M. The Design of On-line Checkers and Their Use in Verification and Testing. Acta Electrotechnica et Informatica, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 8-15. ISSN: 1335-8243.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; BOUAJJANI, A.; KAATI, L. Composed Bisimulation for Tree Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, 2009, vol. 20, no. 4, p. 685-700. ISSN: 0129-0541.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2009, vol. 2009, no. 251, p. 27-48. ISSN: 1571-0661.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science, 2010, vol. 16, no. 14, p. 1826-1852. ISSN: 0948-6968.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Hardware Accelerator of Cartesian Genetic Programming with Multiple Fitness Units. Computing and Informatics, 2010, vol. 29, no. 6, p. 1359-1371. ISSN: 1335-9150.
Detail

PRISTACH, M.; HUSÁR, A.; FUJCIK, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Digital Signal Soft-Processor for Video Processing. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

DVOŘÁK, V.; JAROŠ, J. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 6-11. ISBN: 978-1-61208-002-4.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU. Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011). Brno: Institute of Automation and Computer Science FME BUT, 2011. p. 395-402. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6806, p. 424-440. ISSN: 0302-9743.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Translated Simulation of ASIPs. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs), 2011, vol. 16, no. 1, p. 93-100. ISSN: 2190-6807.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing, 2011, vol. 1, no. 2, p. 97-106. ISSN: 2010-2283.
Detail

DOLÍHAL, L.; HRUŠKA, T. Porting of C library, Testing of generated compiler. InfoWare 2011. Luxembourg: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 125-130. ISBN: 978-1-61208-008-6.
Detail

MATOUŠEK, J.; KORČEK, P. Precise IPv4/IPv6 Packet Generator Based on NetCOPE Platform. In Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 319-324. ISBN: 978-1-4244-9756-0.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11). Baden-Baden: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2011. p. 13-18. ISBN: 978-1-4577-0889-3.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z.; DOHNAL, J. Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 371-374. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Just-In-Time Translated Simulator for ASIP Design. In 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 279-282. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Microscopic traffic simulation using CUDA. Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performace and Embedded Systems (ACACES 2011) Poster Abstracts. Fiuggi: Academia Press, 2011. p. 207-210. ISBN: 978-90-382-1798-7.
Detail

KORČEK, P. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 115-120. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

MIKUŠEK, P.; TOMEC, M.; DVOŘÁK, V. A Cascade Decomposition of Application-Specific Systems. MEMICS Proc. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 78-85. ISBN: 978-80-214-4305-1.
Detail

SAMEK, J.; MALAČKA, O.; ZBOŘIL, F.; HANÁČEK, P. Multi-Agent Experimental Framework with Hierarchical Model of Trust in Contexts for Decision Making. Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2011. p. 128-136. ISBN: 978-80-214-4320-4.
Detail

BARTOŠ, P. Metody reorganizace řetězce scan. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011. s. 97-102. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M.; SEKANINA, L.; GLETTE, K. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 192-199. ISBN: 978-1-4577-0599-1.
Detail

ZEMČÍK, P.; PŘIBYL, B.; ŽÁDNÍK, M.; KORČEK, P. Fast and Energy Efficient Image Processing Algorithms using FPGA. Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 35-36. ISBN: 978-0-7695-4529-5.
Detail

HOLÍK, L.; LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T. Efficient Inclusion Checking on Explicit and Semi-Symbolic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6996, p. 243-258. ISSN: 0302-9743.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines, 2011, vol. 12, no. 3, p. 305-327. ISSN: 1389-2576.
Detail

ABDULLA, P.; CHEN, Y.; CLEMENTE, L.; HOLÍK, L.; HONG, C.; MAYR, R.; VOJNAR, T. Advanced Ramsey-based Büchi Automata Inclusion Testing. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6901, p. 187-202. ISSN: 0302-9743.
Detail

HANÁČEK, P.; JURNEČKA, P. Využitie grafických kariet na útoky silou. DSM Data Security Management, 2011, roč. 15, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-8737.
Detail

KOUTNÝ, J.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 61-69. ISBN: 978-80-214-4305-1.
Detail

HOLÍK, L.; ŠIMÁČEK, J. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. Computing and Informatics, 2010, vol. 2010, no. 7, p. 1337-1348. ISSN: 1335-9150.
Detail

FIEDOR, J.; GACH, M.; ČEŠKA, M. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time systems. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 338-339. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M. Evolutionary Design of Robust Noise-Specific Image Filters. In 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans: IEEE Computer Society, 2011. p. 269-276. ISBN: 978-1-4244-7834-7.
Detail

FIEDOR, J.; LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 326-327. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 328-329. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software. Lecture Notes in Computer Science, 2012, roč. 2012, č. 7186, s. 177-192. ISSN: 0302-9743.
Detail

FIEDOR, J.; KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 519-526. ISSN: 0302-9743.
Detail

ČEŠKA, M.; FIEDOR, J.; GACH, M. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time systems. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 559-567. ISSN: 0302-9743.
Detail

KONEČNÝ, F.; IOSIF, R.; BOZGA, M. Deciding Conditional Termination. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7214, p. 252-266. ISSN: 0302-9743.
Detail

ČERMÁK, M.; KOUTNÝ, J.; MEDUNA, A. Parsing Based on n-Path Tree-Controlled Grammars. Theoretical and Applied Informatics, 2011, vol. 23, no. 3, p. 213-228. ISSN: 1896-5334.
Detail

KOUTNÝ, J.; MEDUNA, A. Tree-controlled Grammars with Restrictions Placed upon Cuts and Paths. Kybernetika, 2012, vol. 48, no. 1, p. 165-175. ISSN: 0023-5954.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T. Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7119, p. 123-131. ISSN: 0302-9743.
Detail

LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T. VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7214, p. 79-94. ISSN: 0302-9743.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z.; MIČULKA, L. Fault Tolerant System Design and SEU Injection based Testing. Microprocessors and Microsystems, 2013, vol. 2013, no. 37, p. 155-173. ISSN: 0141-9331.
Detail

MALAČKA, O.; SAMEK, J.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. Decision Making and Recommendation Protocol Based on Trust for Multi-Agent Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7138, p. 280-291. ISSN: 0302-9743.
Detail

SAMEK, J. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2012, vol. 4, no. 1, p. 44-54. ISSN: 1338-1237.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 1060-1067. ISBN: 978-1-4673-1508-1.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012. p. 122-129. ISBN: 978-1-4673-3062-6.
Detail

DRAHOŠOVÁ, M.; SEKANINA, L. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7491, p. 163-172. ISSN: 0302-9743.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Calibrating Traffic Simulation Model using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7495, p. 807-816. ISSN: 0302-9743.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN, 2012, vol. 2012, no. 41, p. 83-106. ISSN: 0925-9856.
Detail

DUDKA, V.; KŘENA, B.; LETKO, Z.; UR, S.; VOJNAR, T. Testování vícevláknových aplikací pomocí genetických algoritmů. Lecture Notes in Computer Science, 2012, roč. 2012, č. 7515, s. 152-167. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z. Reduction of Test Vectors Number based on Parasitic Capacity Extraction of Scan Chain Wires. Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2012. p. 162-169. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

KONEČNÝ, F.; HOJJAT, H.; IOSIF, R.; KUNCAK, V.; RUMMER, P.; GARNIER, F. A Verification Toolkit for Numerical Transition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7436, p. 247-251. ISSN: 0302-9743.
Detail

DOLÍHAL, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Usage of simulators in testing system. Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012. p. 74-78. ISBN: 978-90-77381-71-7.
Detail

IOSIF, R.; HOJJAT, H.; KONEČNÝ, F.; KUNCAK, V.; RUMMER, P. Accelerating Interpolants. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7561, p. 187-202. ISSN: 0302-9743.
Detail

DOLÍHAL, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Testing of an automatically generated compiler, Review of retargetable testing system. International Journal on Advances in Software, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 15-26. ISSN: 1942-2628.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M. Acceleration of Functional Verification in the Development Cycle of Hardware Systems. Počítačové architektury a diagnostika. Praha: Czech Technical University, 2012. p. 73-78. ISBN: 978-80-01-05106-1.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T. Analysis and Testing of Concurrent Programs. FIT Monograph. FIT Monograph. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012. 136 p. ISBN: 978-80-214-4464-5.
Detail

PŘIKRYL, Z. Advanced Methods of Microprocessor Simulation. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2011, vol. 3, no. 3, p. 1-13. ISSN: 1338-1237.
Detail

LETKO, Z. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2013, vol. 5, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1338-1237.
Detail

DUDKA, V.; FIEDOR, J.; KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T.: RecRev; Replay Tracer & BMC. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/RecRev. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/RecRev. (software)
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z.: ScanOpt; Tool for scan chain routability visualisation, analysis and optimization. https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/view_product.php?id=169. URL: https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/view_product.php?id=169. (software)
Detail

KONEČNÝ, F.; VOJNAR, T.; BOZGA, M.; IOSIF, R.: FLATA; FLATA. http://www-verimag.imag.fr/FLATA.html. URL: http://www-verimag.imag.fr/FLATA.html. (software)
Detail

ŠIMÁČEK, J.; HOLÍK, L.; VOJNAR, T.: SA; Tool for Computing Simulations. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/sa/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/131/. (software)
Detail

JURNEČKA, P.; HANÁČEK, P.: AnalyzeThis; AnalyzeThis: Analyzátor protokolů řízený pravidly.    - analyzethis.codeplex.com (http://analyzethis.codeplex.com/). (software)
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M.; LENGÁL, O.; KAJAN, M.: haven; HAVEN: An Open Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification of Hardware. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL http://www.fit.vutbr.cz/~isimkova/haven/ (http://www.fit.vutbr.cz/%7Eisimkova/haven/). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/234/. (software)
Detail

FIEDOR, J.; GACH, M.; ČEŠKA, M.: zetav; Tool for verification of systems specified in RT-Logic language. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/zetav. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/zetav. (software)
Detail

GACH, M.; FIEDOR, J.; ČEŠKA, M.: verif; Tool for verification of systems described using the Modechart formalism. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/verif. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/verif. (software)
Detail

ŠIMÁČEK, J.; HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.: fapointers; Forester: A Tool for Verification of Programs with Pointers. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/forester/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/142/. (software)
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F.; MALAČKA, O.: ContextGraph; ContextGraph: Simulation tool for Hierarchical Model of Trust In Contexts. http://www.fit.vutbr.cz/~samejan/ContextGraph/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~samejan/ContextGraph/. (software)
Detail

LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.: vata; VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/libvata/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/223/. (software)
Detail

LENGÁL, O.; HOLÍK, L.; VOJNAR, T.: libSFTA; libSFTA: A Semi-symbolic Nondeterministic Finite Tree Automata Library Prototype. https://github.com/ondrik/libsfta. URL: https://github.com/ondrik/libsfta. (software)
Detail