Detail oboru

Řízení rizik chemických technologií

ÚSIZkratka: RCHAk. rok: 2011/2012Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.10.2009Akreditace do: 1.11.2013

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMJSystém managementu jakosti / Systém environmentálního managementucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SASMSystémová metodologiecs6Povinnýzá,zkP - 26ano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrství cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4PovinnýklP - 26ano
2SBISInformační systémy a technologiecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPMPodnikový managementcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPZPrávní znalostics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBSISoudní inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SCRTAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCARAnalýza rizikcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCBIBezpečnostní inženýrstvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CCDSDiplomový seminářcs4PovinnýC1 - 39ano
2CCIRChemicko-inženýrská rizikacs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCNLChemie nebezpečných látekcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SCPMPokročilé metody analýz a modelovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2CDDPDiplomový projektcs6PovinnýC1 - 52ano
2CDCIChemické inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CDBOManagement bezpečnosti a ochranycs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
2CDSZProcesní stroje a zařízenícs3PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
2SDFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CDTETechnologie chemického průmyslu a jaderně energetických zařízenícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4Povinně volitelnýzkC1 - 26cizí jazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4Povinně volitelnýzkcizí jazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
cizí jazyk 1 2SDAJ, 2SDNJ
ov1 2