Detail předmětu

Chemické inženýrství

ÚSI-2CDCIAk. rok: 2011/2012

Teoretické základy procesů a aparátů chemických a biochemických technologií, doplněné výpočetním a laboratorním cvičením. Materiálové a energetické bilance, proudění a doprava tekutin (výpočty potrubí, čerpání kapalin), filtrace, usazování, fluidizace, míchání, odstřeďování, mechanické operace (charakterizace partikulárních systémů, granulometrie, mletí, třídění, dopravníky, sypné vlastnosti, návrh sil). Mechanismy sdílení tepla, bilance entalpie, výměníky tepla, odpařování. Základy difúzních procesů, extrakce, destilace a rektifikace, absorpce a adsorpce, sušení, krystalizace, chemické reaktory.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti Jednotkových operací oblastí Hydraulických pochodů a Partikulárních systémů Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi..
Studenti získají základní znalosti Jednotkových operací oblastí Tepelných procesů a Difuzních procesů transportu hmoty Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi.

Prerekvizity

Zapsání předmětu je podmíněno základními znalostmi z matematiky (základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu) a fyziky ( základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní
účast ve cvičení a vyřešení zadaných příkladů.
Zkouška sestává z písemné a ústní části, kde
má posluchač prokázat základní teoretické, početní
a praktické znalosti daného oboru.
U písemné části zkoušky lze používat literaturu určenou zkoušejícím.

Osnovy výuky

1. Chemicko-inženýrské bilance
2. Energetická bilance proudění
3. Ztráty v potrubních systémech. Čerpání kapalin
4. Procesy sedimentace. Míchání
5. Partikulární látky. Fluidisace
6. Tlakové filtrace
7. Sdílení tepla
8. Sdílení tepla konvekcí. Odparky
9. Destilace, rektifikace
10. Extrakce. Absorpce
11. Úprava vzduchu a vzduchové chlazení
12. Sušení
13. Adsorpce

Učební cíle

Osvojení principů chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.
Osvojení principů chemicko-inženýrských dějů při transportu tepla a hmoty, seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Základní literatura

PERRY, J. H. at all.: Perry`s engineers` handbook, McGraw-Hill, New York, 1997, 7. vyd., ISBN 0-07-115982-7
MÍKA, V.: Základy chemického inženýrství, Praha SNTL, 1981, 2. vyd., 870 s.
GRUHN, G. a kol.: Chemické inženýrství. Praha, SNTL, 1990, 1. vyd., ISBN: 80-03-00183-8, 485 s.
SLAVÍČEK, E.: Teoretické základy chemického inženýrství, Praha, SNTL, 1969, 369 s.

Doporučená literatura

MEDEK, J.:: Hydraulické pochody, Brno, PC-DIR, 1994, ISBN 80-214-0563-5, 339 s.
RICHTER, J., SVĚRÁK, T., STEHLÍK, P.: Chemické inženýrství I, Brno, VUT, skripta, 2004, ISBN 80-214-2568-7, 228 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor