Detail předmětu

Diplomový projekt

ÚSI-2CDDPAk. rok: 2011/2012

Vypracování a obhájení diplomové práce v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového plánování a řízení podle schváleného zadání. Účelem předmětu je samostatná práce studentů na řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Předmět je zaměřen na zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnotících schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky.
Získané znalosti a dovednosti:
Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Získat schopnost zpracovat souhrnou literární rešerši a základy chemické bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro možnost zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě doporučení vedoucího diplomové práce udělení zápočtu; presentace teoretické části diplomové práce - součást udělení zápočtu.

Osnovy výuky

1. Úvod, formální požadavky na diplomovou práci, struktura diplomové práce, vymezení cílů, obsahu, stanovení metod a postupu řešení diplomové práce
2. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
3. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
4. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
5. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
6. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
7. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
8. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
9. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
10. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
11. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
12. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci
13. Konzultace a samostatná práce studentů na diplomové práci

Učební cíle

Získání základních znalostí a zkušeností v oblasti řešení chemické bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor