Detail oboru

Profesionální pilot

FSIZkratka: B-PRPAk. rok: 2020/2021

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část studia probíhá ve spolupráci s leteckou školou, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. K výcviku lze rovněž využít letadel VUT. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A) 650, což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem JAR-FCL 1. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část výcviku probíhá mimo VUT ve kterékoliv Letecké škole, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student získá titul Bc. a obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A), což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru Profesionální pilot, po dosažení průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A), naleznou uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, kteří provozují letecké obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejni služby apod.
Absolvent tohoto oboru profesionálního bakalářského studia má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Letecký provoz.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1KDKonstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
OLILetecká legislativa a licencování personálucs2PovinnýklP - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
3CDCAD - základnícs2VolitelnýCPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 12 / L - 12 / C1 - 3 / C1 - 3ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BFFyzikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkZ - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BMMatematika II-Bcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
DLTZáklady konstrukce letadelcs3PovinnýklP - 26ano
0P1Teoretická příprava PPLcs2VolitelnýP - 39ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano
0VPVybrané kapitoly z programovánícs0VolitelnýCPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CLAAngličtina v letectví Ien3PovinnýP - 13 / Cj - 13ano
CELElektrotechnika a elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
DLMLetecká meteorologiecs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
CLDLetecký zákon a předpisy Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
DLGObecná navigacecs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
OZ1Základy letu Ics4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 12 / L - 12 / C1 - 3 / C1 - 3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DLAAngličtina v letectví IIen3Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 13ano
CKSKonstrukce a systémy letadel Ics3PovinnýklP - 26ano
DLLLetecké palubní přístrojecs4Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
DRNRadionavigace Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
DTMTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano
OZ2Základy letu IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en6PovinnýzkZ - 1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DKSKonstrukce a systémy letadel IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ELVLetecké pohonné jednotkycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
FLVLetové výkonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CLOLidská výkonnost a omezenícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
ELIProvozní postupycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ERNRadionavigace IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
DLFSpojení a letecká frazeologiecs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ELNAnglická letecká frazeologiecs3PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
FDLBakalářský projekt (B-PRP)cs10PovinnýklVB - 78 / CPP - 52ano
ELELetecký zákon a předpisy IIcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
FLPPlánování a provedení letucs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
FELSeminář k bakalářské práci (B-PRP)cs3PovinnýklC1 - 26ano