Detail předmětu

Základy konstrukce letadel

FSI-DLTAk. rok: 2020/2021

Letoun a jeho části, trup letounu, druhy konstrukcí, silové namáhání, okna kabiny. Křídlo, druhy konstrukcí, zatížení křídla, prostředky zvýšení vztlaku a odporu. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly, třepetání, materiály. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, podvozková kola, tlumiče, kmitání podvozku. Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti konstrukce letadel a soustav řízení letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování prvotního leteckého výcviku.

Prerekvizity

Základní znalosti z nauky o materiálu, matematiky a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Klasifikovaný zápočet je na základě výsledku testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům základní znalosti o konstrukci draku letounu a letadlových palubních soustav tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska letových vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Základní literatura

AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012 (EN)
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004 (CS)
Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006 (CS)

Doporučená literatura

Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985 (CS)
Kolektiv autorů: Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2019 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letoun a jeho návrh, zatížení a údržba
2. Konstrukce a části letounu, druhy konstrukcí.
3. Křídlo, druhy konstrukcí, prostředky zvýšení vztlaku a odporu.
4. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly.
5. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, tlumiče.
6. Řízení letadla, požadavky, prostředky odlehčení, vyvažování.

eLearning