Detail předmětu

Letecké palubní přístroje

FSI-DLLAk. rok: 2020/2021

Rozebírají se letové přístroje, vybrané navigační přístroje, přístroje pro kontrolu motoru a palubních soustav, displejové soustavy, soustava optimalizace letu, signalizační a výstražné soustavy, záznamové soustavy (zapisovač letových dat a hlasů v kabině). Obsah kursu je vypracován dle JAR-FCL pro ATPL.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti teorie potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie aut. řízení - vlastnosti a přenosové funkce element. prvků, servomechanismy.

Doporučená nebo povinná literatura

Theoretical Knowledge Manual for ATPL(A): Aircraft General Knowledge 4 (022), 2.ed., Oxford Aviation Service, 2001, ISBN 0-88487-285-8.
Moir, S.: Civil Avionics Systems, ISBN 978-1-118-34180-3. (EN)
Savovčík, B.: Všeobecné znalosti letounů. 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPLA(A) dle předpisu JAR-FCL 1. (CS)
AviationExam - www.aviationexam.com (EN)
Kulčák a kol: Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1 Pro předmět 022 00, ISBN 80-7204-445-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Zkouška je ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základy teorie leteckých přístrojů. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků o leteckých přístrojích v pilotážní praxi. Připravit studenty k vykonání zkoušek na ÚCL pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systém vzdušných veličin. Snímače a vysílače primárních vzdušných veličin. Počítač vzdušných veličin.
2. Aerometrické přístroje-výškoměry, rychloměry, machmetry,indikátory vertikální rychlosti.
3. Teorie gyra, druhy gyroskpů, zatáčkoměr, směrový setrvačník,umělý horizont.
4. Gyroskopické stabilizované platformy, akcelerometr.
5. Magnetický a gyro-indukční kompas.
6. Inerciální navigační systém.
7. Displejová soustava letových a navigačních veličin.
8. Systém optimalizace vedení letu (EMS, PMS).
9. Systém aut. řízení.
10. Přístroje pro kontrolu funkce motoru a palubních soustav.
11. Displejové soustavy pro kontrolu stavu motoru a palubních soustav.
12. Signalizační a výstražné soustavy.
13. Letadlová integrovaná soustava dat, druhy zapisovačů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přepočty aerometrických veličin.
2. Efekt aerometrických veličin na údaje jejich přístrojů.
3. Obsluha tlakových snímačů a výškoměrů.
4. Definice vzdušných rychlostí a jejich přepočty.
5. Vliv rotace Země a zrychlení letu na údaj směrových setrvačníků.
6. Vliv poruch na údaje aerometrických přístrojů.
7. Analýza údajů magnetického kompasu v zatáčce a při zrychlení.
8. Kompenzace magnetického kompasu.
9. Analýza údajů magnetického kompasu v zatáčce a při zrychlení.
10. Obsluha zobrazovacích systémů (EFIS, ECAM).
11. Obsluha systému automatického řízení letu.
12. Obsluha systému automatického řízení letu.
13. Vliv pohybu a zrychlení na údaje palivoměru.

eLearning