Detail předmětu

Plánování a provedení letu

FSI-FLPAk. rok: 2020/2021

Rozebírají se základy plánování a provedení letu, zvláštní důraz je kladen plánování letu z hlediska hmotností a výkonů. V průběhu kursu se posluchači seznámí se základy hmotnosti a vyvážení letadla, dokumentace a výkonů letadla ve všech fázích letu, s prací s letovou příručkou a se všemi aspekty provedení letu včetně řešení mimořádných situací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti plánování a provedení letu potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Znalost matematiky, geometrie a fyziky v rozsahu učiva pro střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Jeppesen. EASA ATPL Training: Mass & Balance. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884876014. (EN)
Jeppesen. EASA ATPL Training: Performance Aeroplanes. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884876021. (EN)
Jeppesen. EASA ATPL Training: Operational Procedures. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884876083. (EN)
CHMELÍK, Jakub. Hmotnost a vyvážení (031 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4438-9. (CS)
DANĚK, V.: Výkonnost (032). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4446-X. (CS)
DANĚK, V, FIĽAKOVSKÝ, K.. Základy letu (081 00): učební texty dle předpisu JAR-FCL 1. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 314 s. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4449-4. (CS)
KELLER, Ladislav a Jindřich KOCÁB. Učebnice pilota: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Vyd. 2. Cheb: Svět křídel, 2006. ISBN 80-852-8089-2. (CS)
KENNY, created and compiled by James. Navigation: general navigation, flight planning, radio aids. 2nd ed. Oxford: Oxford Aviation Training, 2007. ISBN 978-095-5517-723. (EN)
SOLDÁN, Vladimír. Letové postupy a provoz letadel. 1. vyd. Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky, 2007, 214 s. ISBN 978-80-239-8595-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky a cvičení jsou v této formě studia povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními problémy plánování a provedení letu. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků z tohoto předmětu v pilotážní praxi. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hmotnost a vyvážení, terminologie, těžiště, SAT, limity.
2. Zatížení - názvosloví, kontrola hmotnosti letadel, postupy vážení, dokumentace.
3. Účinky přetížení, limity, základy výpočtu těžiště, výpočet polohy těžiště, centráž.
4. Ložná plocha, limity zatížení, manipulace s nákladem, zajištění nákladu.
5. Výkonnost jednomotorových lehkých letounů bez osvědčení dle JAR/FAR 25 - třída výkonnosti B.
6. Výkonnost vícemotorových letounů bez osvědčení JAR/FAR 25 - třída výkonnosti B.
7. Výkonnost letounů s osvědčením dle JAR/FAR 25 - třída výkonnosti A, vzlet, délka přerušeného vzletu, stoupání.
8. Třída výkonnosti A, cestovní let, požití grafů stoupání a cest. letu, řízení cest. letu, klesání a přistání.
9. Práce s letovou příručkou, vyplnění Weight&Balance Sheet, příprava letu.
10. Plán letu pro přelet, plán navigace, plán paliva, monitorování a přeplánování letu, radiové spojení.
11. Letový plán ATC ICAO, druhy letových plánů, vyplnění letového plánu ICAO, podání letového plánu atd.
12. Praktické plánování letu, mapové podklady, konkrétní plány navigace a paliva, plánování letu za IFR.
13. Plánování letu za IFR, volba tratí, meteo situace, aspekty plánování letu proudových letounů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Terminologie ve vztahu o obsahu předmětu, praktická práce s literaturou, odkazy.
2. Hmotnost konkrétních letadel, práce s dokumentací, příklad vážení.
3. Výpočet polohy těžiště na konkrétních případech, výpočet změny polohy těžiště.
4. Práce s letovými příručkami, výpočty zatížení ložné plochy atd.
5. Práce s letovými příručkami jednomotorových letounů třídy výkonnosti B.
6. Práce s letovými příručkami vícemotorových letounů třídy výkonnosti B.
7. Práce s letovými příručkami letounů třídy výkonnosti A.
8. Práce s letovými příručkami letounů třídy výkonnosti A.
9. Práce s letovými příručkami letounů třídy výkonnosti A a s W&B Sheet.
10. Vypracování plánu navigace a plánu paliva pro konkrétní trať.
11. Vyplňování letových plánů ATC ICAO.
12. Příprava a naplánování letu za použití standardních podkladů.
13. Zápočtová práce, zápočet.