Detail předmětu

General English Exam

FSI-GEN3Ak. rok: 2020/2021

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití obecného jazyka. Písemná část testuje slovní zásobu a gramatické struktury na úrovni B1. Ústní část prověřuje schopnost zapojit se do rozhovoru a spontánně reagovat s použitím adekvátních jazykových prostředků.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku GEN3 rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává na pracovišti, během studia, atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Umí používat slovní zásobu specifickou pro své zaměření, popsat jak věci fungují, z čeho se skládají apod. Rozsah odpovídá úrovni Intermediate a obsahu kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů)

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu gramatických jevů a slovní zásoby odpovídající kurzům GEN1/GEN2 (viz karty předmětů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny na úrovni B1. Písemná část (max 70 bodů) obsahuje typy úloh, které testují znalost obecné slovní zásoby a gramatických struktur (slovní zásoba, gramatika, doplňovací cvičení, porozumění čtenému, poslech). U ústní části zkoušky (max 30 bodů) se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A3/A4 v roce 2019/2020 a později)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-PRP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Zkouška

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.

eLearning