Detail předmětu

Angličtina v letectví I

FSI-CLAAk. rok: 2020/2021

Předmět seznámí studenty se zákl. údaji o aerodynamice, částech letadla a jejich funkci. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) v obecném jazyce na základě již získaných znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti o částech letadla, o motoru, vybavení, o navig. a let.
přístrojích, letových manévrech, o meteorologii, letištích a řízení
letového provozu; seznámit se s odlišnou strukturou jazyka užívanou
jen v letectví.

Prerekvizity

Znalost gramatiky a slovní zásoby obecného jazyka na úrovni středně pokročilí ( úroveň znalostí po absolvování zkoušky 7AZ = B1)

Doporučená nebo povinná literatura

Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
Mgr.J.Kudličková : Studijní materiály: Sky Clear I., , 0
Sue Ellis and Terence Gerighty, English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-457943-8 (EN)
Straka - Straková: Anglické letecké texty, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Prezence ve cvičení. Získání min. 18 bodů (z 30 možných) v písemném testu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit studenty se zákl. terminologií z let. dopravy, leteckého
provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Prohloubit a
rozšířit znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obec. jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných
případech stanovit náhradní podmínku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Basic Aerodynamics of Aircraft
2. The Atmosphere
3. Lift and Drag
4. The Main Parts of the Aircraft
5. Wing and Tail Unit
6. Rules of Arithmetic, Decimal Fractions, Fractions, Powers, Roots
7. Fuselage, Chosen Grammat. Structures (Gerund,Passive,Clauses,...)
8. Landing Gear
9. The Power Plant
10. Turbojet Engine
11. Engine Fuel System
12. Airplane Control
13. Airplane Equipment

Cvičení jazykové

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U1 - Runway incursion (Avoiding miscommunication, Airport layout)
2. U1 - Runway incursion (Ground operations, Language development)
3. U2 - LOST (Across the Pacific, Finding flight N45AC)
4. U2 - LOST (Topographical features, Language development)
5. U3 - Technology (Datalink, Flight control systems)
6. U3 - Technology (Instrument panel, Language development)
7. U4 - Animals (Wildlife on the ground, Cargo)
8. U4 - Bird strike, Saying intentions)
9. U5 - Gravity (Manoeuvering an aircraft, Units of measurement)
10. U5 - Gravity (Hydraulic loss, Language development)
11. U6 - Health (Medical emergencies, making suggestions)
12. U6 - Health (Giving and asking for updates, Language development)
13. Písemný test, zápočet