Detail předmětu

Letecký zákon a předpisy II

FSI-ELEAk. rok: 2020/2021

Definice a výkony, druhy letišť, značení letišť, údaje o letištích,fyzikální vlastnosti letišť, omezení a odstranění překážek, vizuální navigační prostředky, vizuální prostředky pro značení překážek,vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch,vybavení letišť, pohotovostní a ostatní služby, ekologie, exhalace,hluk, terminály a odbavení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace ve značení a kategorizaci letišť a překážek, určení údajů o letištích, výpočty vyhlášených délek, rozpoznání vizuálních navigačních prostředků, určení pohotovostních kategorií letišť.

Prerekvizity

Žádné speciální požadavky.

Doporučená nebo povinná literatura

Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO (EN)
Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO (EN)
Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014) - CS-ADR-DSN (EN)
Zákon o civilním letectví č. 49 / 1997 Sb. (CS)
AIP, Letecká informační příručka ČR (CS)
Předpis Letiště (L 14) (CS)
Annex 14 - Aerodromes, Volume 1 a 2, ICAO (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: formou testu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se s obsahem předpisu L 14, objasnění definic vztahujících se k letištím, ověření teoretických znalostí a získání praktických znalostí z exkurze na letišti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud nejsou splněny podmínky k udělení zápočtu, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Definice
2.Výkony
3.Druhy letišť
4.Značení letišť I
5.Značení letišť II
6.Údaje o letištích
7.Fyzikální vlastnosti letišť
8.Omezení a odstranění překážek
9.Vizuální navigační prostředky
10.Vizuální prostředky pro značení překážek
11.Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
12.Vybavení letišť
13.Pohotovostní a ostatní služby

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Definice
Výkony
Druhy letišť
Značení letišť I
Značení letišť II
Údaje o letištích
Fyzikální vlastnosti letišť
Omezení a odstranění překážek
Vizuální navigační prostředky
Vizuální prostředky pro značení překážek
Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
Vybavení letišť
Pohotovostní a ostatní služby

eLearning