Detail předmětu

Letecké pohonné jednotky

FSI-ELVAk. rok: 2020/2021

Rozebírají se otázky spojené bezprostředně s pohonem letadel. Úvodem jsou opakovány základní znalosti na úrovni středoškolské fyziky a mechaniky v souvislosti s konstrukcí, funkcí a provozem pístových spalovacích motorů. Následně jsou rozebrány otázky principu, konstrukce, funkce a provozu proudových spalovacích motorů. Zvláštní zřetel je brán na letouny výkonnostní třídy B a A certifikovaných dle JAR/FAR 25.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti konstrukce a provozu leteckých pohonných jednotek, potřebné pro výkon funkce profesionální pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Znalost matematiky, mechaniky a fyziky v rozsahu učiva pro střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Jeppesen. EASA ATPL Training: Powerplant. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2015. ISBN 9780884875994. (EN)
ADAMEC, Josef. Pohonná jednotka (021 03): [učební texty dle předpisu JAR-FCL 1]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4477-X. (CS)
ADAMEC, Josef a Jindřich KOCÁB. Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9. (CS)
Jeppesen. EASA ATPL Training: Airframe & Systems, Emergency Equipment. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884875970. (EN)
KELLER, Ladislav a Jindřich KOCÁB. Učebnice pilota: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Vyd. 2. Cheb: Svět křídel, 2006. ISBN 80-852-8089-2. (CS)
PLC, Rolls-Royce. The Jet engine. 4th ed. Derby, England: Rolls-Royce, 1986. ISBN 09-021-2104-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na cvičeních a vypracování projektu na předepsané téma. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s principy funkce, konstrukcí a provozem leteckých pohonných jednotek na úrovni předepsané pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků z konstrukce leteckých pohonných jednotek v pilotážní praxi. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinné a kontrolovaná účast třídní knihou. Minimálně 80%. Náhrada formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pístový spalovací motor, princip činnosti, konstrukce, části.
2. Funkce pístového spalovacího motoru, motory zážehové a vznětové.
3. Systémy pístového spalovacího motoru, funkce, regulace, ovládání.
4. Parametry pístových spalovacích motorů, provoz, omezení, údržba.
5. Vrtule, typy, konstrukce, funkce, parametry, ovládání, provozní omezení.
6. Turbínový motor, princip činnosti, teoretické základy.
7. Konstrukce turbínových motorů, jednotlivé části a jejich funkce.
8. Charakteristika turbínových motorů, výkon, spolehlivost.
9. Systémy turbínových motorů, periferní zařízení.
10. Systémy turbínových motorů, režimy chodu, provozní omezení.
11. Ovládání leteckých pohonných jednotek, indikační přístroje, nouzové stavy.
12. Paliva pro letecké pohonné jednotky, třídění, vlastnosti, životní prostředí.
13. Mazací oleje leteckých pohonných jednotek, provoz a údržba pohonných jednotek.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Rozlišení konstrukce motorů, identifikace dílů, vysvětlení funkce.
3.-4. Vyhodnocení parametrů pístových motorů, ovládání vrtulí, provozní režimy.
5.-6. Rozlišení konstrukce pístových a turbínových motorů s ohledem na jejich využití.
7.-8. Vyhodnocení charakteristiky jednotlivých motorů, zhodnocení provozních možností.
9.-10. Ovládání turbínových motorů, vyhodnocení údajů přístrojů, nouzové postupy.
11. Praktické cvičení v leteckých dílnách.
12. Volba paliva a mazacího oleje, provozní pokyny, bezpečnost provozu.
13. Ekologie provozu motorů v praxi, zápočet.