Detail předmětu

Konstrukce a systémy letadel I

FSI-CKSAk. rok: 2020/2021

Letoun a jeho části, trup letounu, druhy konstrukcí, silové namáhání, okna kabiny. Křídlo, druhy konstrukcí, zatížení křídla, prostředky zvýšení vztlaku a odporu. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly, třepetání, materiály. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, podvozková kola, tlumiče, kmitání podvozku. Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.Hydraulické systémy letadel, požadavky, parametry přenosu tlakové energie. Hydraulické tlakové systémy s regulací tlaku a průtoku, pracovní, záložní a nouzové systémy. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost, konstrukce, parametry a charakteristiky. Vzduchové systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu. Systémy řízení pohybu letounu po zemi, brzdové systémy. Hydraulické servomechanismy řízení, činnost jednotlivých prvků. Zavádění a úprava sil do řízení, požadavky, indikátory a varovná zařízení. Systémy klimatizace, požadavky, regulace teploty a vlhkosti vzduchu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti konstrukce letadel,hydraulických a pneumatických soustav letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování leteckého výcviku.

Prerekvizity

Základní znalosti z nauky o materiálu, derivování a integrování, základní znalosti 1. zákon termodynamiky, rovnice kontinuity, hydraulický odpor.

Doporučená nebo povinná literatura

Kulčák a kol.: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1.díl, CERM Brno, 2002
Jeppesen: Aircraft general knowledge 1 - Aircraft and Systems, Oxford Aviation Services Limited, 2001 (EN)
Jeppesen: Aircraft general knowledge 3 - Powerplant, Oxford Aviation Services Limited, 2001 (EN)
AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012 (EN)
Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985
Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985 (CS)
Předpisy JAR 23, JAR 25
Moir, I., Seabringe, A.: Aircraft systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a správným vypracováním a odevzdáním domácích prací. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část požaduje řešit tři příklady, v ústní části zkoušky odpovídá na dvě otázky náhodně studentem vytažené.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům základní znalosti o konstrukci draku letounu a letadlových palubních soustav tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska letových vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letoun a jeho části, trup letounu, druhy konstrukcí.
2. Křídlo, druhy konstrukcí, prostředky zvýšení vztlaku a odporu.
3. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly.
4. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, tlumiče.
5. Řízení letadla, požadavky, prostředky odlehčení, vyvažování.
6. Hydraulické systémy letadel, parametry přenosu tlakové energie.
7. Hydraulické tlakové systémy, záložní a nouzové systémy.
8. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost a charakteristiky.
9. Vzduchové systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu.
10. Systémy řízení pohybu letounu po zemi, brzdové systémy.
11. Hydraulické servomechanismy řízení.
12. Zavádění a úprava sil do řízení, varovná zařízení.
13. Systémy klimatizace, metody údržby letadel.