Detail oboru

Materiálové inženýrství

FSIZkratka: B-MTIAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.

Klíčové výsledky učení

Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia materiálového inženýrství získá ucelené nižší základní vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kovové a nekovové materiály, jejich technologii, strukturu, vlastnosti a užití.
V praxi bude bakalář schopen samostatně řešit materiálové problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za definovaných podmínek chování ve strojírenství, metalurgii a v energetickém, dopravním, chemickém, elektrotechnickém aj. průmyslu.
Absolventi najdou uplatnění při řešení běžných i vybraných speciálních materiálových otázek:

  • spojených s návrhy a inovacemi materiálů pro konstrukce a zařízení v průmyslu,
  • souvisejících se selháním provozovaných konstrukcí a zařízení z materiálových a spolupůsobících materiálových příčin,
  • a spojených s degradací materiálů následkem provozu, včetně predikce selhání konstrukcí z materiálových příčin.
Absolventi se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech a výzkumných ústavech a také jako člen týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.
Končící bakalář bude schopen plynule pokračovat v navazujícím inženýrském studiu materiálového inženýrství, popřípadě i v příbuzných oborech na fakultách technického změření.
Abslovent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Materiálové inženýrství.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WCMChemiecs9Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
1INInformatikacs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics (en)9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
WONObrazová analýza v materiálových vědáchcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BFFyzikacs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
2KKonstruovánícs (en)3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BMMatematika II-Bcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 22 / CPP - 4ano
3STStatikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3CDCADcs (en)2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WEMExperimentální metody v materiálovém inženýrstvícs9Povinnýzá,zkP - 39 / L - 36 / C1 - 16ano
3FFyzika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
3MMatematika IIIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / L - 12 / C1 - 3ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4MMatematika IVcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
WNENekovové materiálycs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
WTCTechnologie (metalurgie, svařování, slévárenství)cs (en)3PovinnýklP - 26 / L - 13ano
WUFÚvod do fyziky materiálůcs8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
WZMZkoušení materiálů a výrobkůcs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WKMKovové materiálycs8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
WMKModerní managment kvalitycs3PovinnýzkP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
WNKTechnologie nekovových materiálůcs (en)4PovinnýklP - 26 / L - 13ano
DTZTechnologie tepelného zpracovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WTETechnologie (tváření, obrábění)cs3PovinnýklP - 26 / L - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FDMBakalářský projekt (B-MTI)cs (en)6PovinnýVB - 78 / C1 - 26ano
EDEDegradační procesy ve strojírenských materiálechcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
WETElektrotechnologiecs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WNZNedestruktivní zkoušení materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
FEMSeminář k bakalářské práci (B-MTI)cs1PovinnýC1 - 13ano
0SSStatistický softwarecs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 5AZ, 7AZ