Detail předmětu

CAD

FSI-3CDAk. rok: 2019/2020

Kurz seznamuje studenty s konstrukčními možnostmi v systémech CAD. Studenti získají praktické zkušenosti při 2D kreslení a 3D modelování v CAD systémech AutoCAD a Inventor. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o systémech CAD a prakticky zvládnou používat programy AutoCAD a Inventor v konstrukčním procesu. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace. Studenti budou rovněž seznámeni s možnostmi, jak postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem. Díky znalosti práce s parametrickými modely budou moci efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.
Získané zkušenosti pak uplatní ve výuce konstrukčních předmětů zaměřených na tvorbu konstrukční dokumentace, při tvorbě virtuálních modelů, v bakalářské nebo diplomové práci a v reálných projektech v praxi.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Doporučená nebo povinná literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. AutoCAD 2014: učebnice. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4154-0. (CS)
SPIELMANN, Michal a Jiří ŠPAČEK. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2017 a 2018. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4887-7. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat vyhovující všechny zadané grafické práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu CAD je seznámit studenty s možnostmi grafických systémů pro podporu konstrukčního procesu. Naučit se a umět používat všem dostupný grafický systém se strojírenskou nadstavbou v aplikaci na výrobní dokumentaci strojních součástí a získat základní zkušenosti s konstruováním ve 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 3D modelování. AutoCAD – základní funkce a nastavení pracovního prostředí.
2. AutoCAD – vlastnosti hladin, kótovací styly, vykreslování pro tisk.
3. AutoCAD - kótování, postup tvorby výkresu součásti, nastavení prototypového výkresu, výkres součásti.
4. Inventor - základní funkce a nastavení pracovního prostředí, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby.
5. Tvorba 3D geometrie, vysunutí a rotace.
6. 3D modelování - zaoblení, zkosení, zrcadlení a tvorba pole.
7. Pokročilejší 3D modelování, skořepina, šablonování a volba materiálu.
8. Sestava - tvorba 3D vazeb, svary, adaptivita.
9. Plošné modelování - plechové díly, styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí, lem, obruba.
10. Výkresová dokumentace - tvorba pohledů, řezy, detail, kótování, pozicování a kusovník.
11. Práce na 3D modelu zadané součásti.
12. Práce na 2D výkresu zadané součásti.
13. Dokončení zadané součásti. Zápočet.

eLearning