Detail předmětu

Angličtina - zkouška B1

FSI-7AZAk. rok: 2019/2020

Zkouška prověřuje jazykové znalosti, dovednosti a profesní slovní zásobu získané předchozím studiem. Odpovídá úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku 7AZ rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává na pracovišti, během studia atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat souvislý text na témata, se kterými se setkává při studiu technických oborů, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Umí používat slovní zásobu specifickou pro technické zaměření, popsat jak věci fungují, z čeho se skládají apod. Rozsah odpovídá úrovni intermediate a obsahu kurzů A5-A6 (viz karty předmětů).

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně intermediate a slovní zásoba odpovídající kurzům A5-A6 (viz karty předmětů).

Literatura

Oxford English for Careers: Technology 2, OUP, 2008 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2019/2020 a dříve) (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část (max 80 bodů) obsahuje typy úloh, které testují znalost relevantní slovní zásoby a gramatických struktur (profesní slovní zásoba, gramatika, doplňovací cvičení, porozumění čtenému, poslech). U ústní části zkoušky (max 20 bodů) se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-PRP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-FIN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-IMB , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-MAI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-MTI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program M2I-A magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-ENI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-KSI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-PRI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-SLE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program M2I-A magisterský navazující

  obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-VAS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Zkouška

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.