Detail předmětu

Odborné zdroje a citování

FSI-0ZCAk. rok: 2019/2020

Kurz je určen pro studenty vyšších ročníků Fakulty strojního inženýrství. Poskytuje informace o vyhledávání kvalitních zdrojů k závěrečné práci a principech citování zdrojů.

Vyhledávání dostupných zdrojů je doplněno o hodnocení relevantnosti odborných informací. Citační kapitoly provází etikou vytěžování cizích zdrojů a věnují se citování použité literatury. Kurz se také zabývá nakládáním s elektronickými informačními zdroji, a způsobem použití manažeru Citace PRO.

Kurz probíhá distanční formou, prostřednictvím e-learningu v prostředí Moodle. Využívá cvičení, videotutorialy, testování.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- najít a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat oborové informační databáze
- umět efektivně zadat rešeršní dotaz
- vyhodnotit kvalitu dat
- vytvořit citaci k různým typům zdrojů
- pracovat s citačním manažerem
- rozumět autorskému právu a etice spojené s vytěžováním zdrojů

Prerekvizity

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné vstupní podmínky. Kurz je rozšířením kurzu 2IV - Informační gramotnost, přizpůsobujíc výuku pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia.

Literatura

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů [online]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2011. (CS)
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je splnění všech testů alespoň na 50% a vypracování a odevzdání závěrečného úkolu..

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tento kurz je zaměřen především na využívání informačních zdrojů při psaní závěrečné práce a na citování. Účelem je naučit studenta pracovat s oborovými informačními zdroji a s vytvářením citací pro různé typy dokumentů. Kurz učí i nakládání s autorskými právy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-MAI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-MTI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-EPP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-KSB , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-VSY , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-IMB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-MET , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-PMO , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-FLI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-SLE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-TEP , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-VAS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

E-learning v prostředí Moodle

eLearning