Detail předmětu

Angličtina 3

FSI-A3Ak. rok: 2019/2020

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni pre-intermediate / A2 (CEFR).

Doporučená nebo povinná literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (EN)
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účasti ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do dvou částí - testu z jazykových cvičení a testu s počítačovou podporou. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu profesního uplatnění. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení a jednu absenci ve výuce s počítačovou podporou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia. U1: Představování. Studium jazyků. Opakování tvoření otázek.
2. U1: Přehled časů. Popis životních událostí.
3. U1: Pohovor. Opakování.
4. U2: Popis faktů. Opakování časů používaných pro vyprávění.
5. U2: Předpřítomný čas a minulý čas prostý.
6. U2: Vyprávění, slovesa say/tell.
7. U3: Budoucnost - plány a předpovědi. Vyjádření budoucnosti, idiomy.
8. U3: Plány a dohody.
9. U3: Nedorozumění. Opakování.
10. U4: Zaměstnání. Slovesa must/have to/should (pro vyjádření povinnosti) used to, would.
11: U4: Osobní kvality a dovednosti. Přídavná jména.
12: U4: Účast na pracovní schůzce. Opakování.
13. Zápočtový test.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory - úvod do technické angličtiny s pomocí autentických videí.