doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

FAST, AIU – vedoucí ústavu

+420 54114 7252
tomas.apeltauer@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  FW06010535, Automatizované řídicí centrum provozu minibusů autonomní MoD, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  FW06010581, Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  CK03000182, Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 01.05.2025
  Detail

  Resuspenze pevných částic způsobená větrem v městském prostředí: identifikace procesu, optimalizace zpracování, zdravotní rizika, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Ověření vlivu vstupních dat získaných analýzou obrazu pro numerické modely pohybu chodců, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  CK03000240, Vývoj cementových kompozitů a procesních parametrů pro 3D tisk prvků splňujících požadavky dopravních staveb, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  VB01000034, Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 19.12.2023
  Detail

 • 2021

  Predikce propustnosti vakcinačního centra, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Využití dat z analýzy videa pro optimalizaci provozů v oblasti pěší dopravy, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Evakuace provizorních nemocnic s využitím modelu evakuace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  CK01000152, Pokročilé matematicko-fyzikální metody modelování mikrostruktury dopravního proudu , zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.05.2024
  Detail

  TJ04000232, Efektivní časoprostorové predikce s využitím metod strojového učení, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.05.2022
  Detail

  CK01000015, Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Stanovení datové základny pro simulace pěších v rámci rozlehlých urbanistických celků, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Stanovení tlakových ztrát vzduchotechnických tvarovek kruhového průřezu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Posouzení evakuačních standardů osob s pohybovým omezením s využitím modelu evakuace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Časoprostorová analýza kongescí při evakuaci, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  VI20192022118, Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Tlakové ztráty na vybraném souboru vzduchotechnických tvarovek, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Analýza reakční doby při ochraně měkkých cílů v podmínkách ČR, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04010377, Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Virtuální prostředí pro navrhování staveb - Virtual environment for building design - REBUILD , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TL02000103, Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TL02000352, Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  TH04010335, Vakuový systém pokovení pro aditivní technologie, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  TK01010146, Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Analýza progresivních stavebních struktur a materiálů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Numerické modelování inženýrských úloh ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Analýza účinků mimořádných zatížení na stavební konstrukce, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Užití numerických modelů pro simulace evakuace a pohybu osob ve shromažďovacích stavbách , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Výpočet oslunění místnosti s využitím technologie BIM , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Automatizace tvorby únikových plánů pomocí BIM nástroje, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Nekonvenční křižovatky, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  TH02010882, Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02010372, Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Validace a verifikace výpočtových modelů v oboru požární bezpečnosti, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  VI20162019034, Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  VI20152019049, RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odeolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  TA04031141, Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  VG20132015120, Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA03031301, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu , zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA03030491, Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu (HADES), zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Laboratoř pokročilého modelování a simulace konstrukcí a pozemních staveb, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03030050, Moderní turbo-okružní křižovatky a jejich aplikace v návrhu dopravních staveb , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.06.2015
  Detail

 • 2012

  TA02030833, Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  TA02030441, Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030548, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace výuky se zaměřením na náročné numerické výpočty s využitím cloudu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Validační studie evakuačních scénářů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  EE2.3.20.0111, SUPMAT - Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 30.06.2014
  Detail

  TA01031537, Parametrizace silniční sítě ČR a optimalizace logistických algoritmů pro routování za využití datových zdrojů agendových a inteligentních dopravních systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 30.10.2013
  Detail

  TA01031193, Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruktury, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01031194, Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti dopravních nehod, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01030305, Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace výuky v oblasti masivní paralelizace výpočtů s využitím grafických procesorů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  Rozvoj v oboru dopravního inženýrství, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.08.2012
  Detail

  Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.08.2012
  Detail

  Simulační nástroje při řešení komplexních úloh ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  CG743-088-120, Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS., zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail