Detail projektu

Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel

Období řešení: 01.10.2014 — 31.12.2016

O projektu

Cílem projektu je vývoj inovovaného typu světelných signalizačního zařízení (SSZ). Inovace bude založena na použití detektorů nové generace, které jsou schopny sledovat průběžnou polohu, rychlost a třídu vozidla na celé sledované oblasti - desítky až stovky metrů. Pro efektivní použití získaných dat přepracujeme algoritmy řadičů. Na konci projektu bude k dispozici funkční a v reálném provozu otestovaný vzorek SSZ, který bude plně využívat možností detektorů nové generace pro řízení dopravy v duchu stávající koncepce - tzn., že zvýší plynulost dopravy. Dále bude k dispozici užitný vzor, rozšiřující algoritmus řízení křižovatky o aktivní bezpečnostní pojistku pro případ, že někdo z řidičů nebude respektovat návěst "STŮJ". Tento druhý výstup bude otestován v laboratorních podmínkách.

Popis anglicky
The aim of the project is the development of an innovative traffic light-signaling devices (SSZ). Innovation will be based on the use of a new generation of detectors that are able to monitor the position of the vehicle over the whole area - tens to hundreds of meters. For effective use of the data we will revise algorithms controllers. At the end of the project will be a working and tested a sample of real traffic SSZ, which will fully exploit the possibilities of a new generation of detectors for traffic management in the spirit of existing approaches. To increase traffic flow. It will be available as a utility model, expanding the intersection control algorithm for active safety fuse in case one of the drivers will not respect the signal "stop". The second output will be tested in laboratory conditions.

Klíčová slova
světelně řízená křižovatka; ssz; dynamické řízení; semafor; radar; detektor

Klíčová slova anglicky
traffic light controlled intersection; dynamic management; semaphor; radar; detector .

Označení

TA04031141

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.10.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2014-10-01 - nezadáno)

Výsledky

ČIHÁČKOVÁ, P.; JEDONEK, A.; NOVOTNÝ, F.; ZUKAL, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M.: Funkční vzorek; Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace. v archivu. (funkční vzorek)
Detail

VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; NOVÁK, M.; ZUKAL, M.; ZUKAL, J.; ČIHÁČKOVÁ, P.: Metodika; Testování detekčních technologií pro potřeby závislého řízení. Knihovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail