Detail projektu

Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

O projektu

Projekt je zaměřen na problematiku vzájemného propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a šíření požáru při komplexním návrhu pozemních staveb většího rozsahu, které musí zohlednit kapacitní problémy spojené s dopravním proudem a pohybem pěších i problémy spojené s požárním inženýrstvím. Popsané nástroje jsou dosud používány heterogenně, jejich propojení v návrhu je náročné a vyžaduje stanovení minimálních standardů, na které je projekt zaměřen.

Označení

FAST-S-15-2933

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Apeltauer Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novák Martin, Ing. - spoluřešitel
Okřinová Petra, Ing. - spoluřešitel
Všetečka Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones. Transport and Telecommunication Journal, 2015, roč. 16, č. 2, s. 99-106. ISSN: 1407-6179.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 138-139. ISSN: 1801-822X.
Detail

KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M. Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 77-79. ISSN: 1801-822X.
Detail

BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T. Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic. In Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 33-40. ISBN: 978-80-86710-87-7.
Detail

KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; SZABOVÁ, Z. Three methods for estimating a range of vehicular interactions. Physica A, 2017, vol. 2018, no. 491, p. 112-126. ISSN: 0378-4371.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Brněnské komunikace, a.s., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-9662-7.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Model evakuace osob ze železničního tunelu. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1801-822X.
Detail

KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Demografické změny a jejich vliv na modely evakuace a pohybu osob. In Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 24-32. ISBN: 9788086710877.
Detail