Detail projektu

Validační studie evakuačních scénářů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Projekt se zabývá kvalitativními a kvantitativními požadavky při tvorbě simulací evakuačních scénářů včetně modelování šíření požáru a toxických zplodin v uzavřených budovách. Bude provedena validační studie platných norem s využitím moderních softwarových nástrojů EXODUS a SMARTFIRE a vytvořena veřejně dostupná databáze evakuačních scénářů a modelů toxicity pro typické návrhové prvky pozemních staveb.

Označení

FAST-S-12-36/1719

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I.: Databáze evakuačních modelů; Databáze evakuačních modelů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/databaze_evakuacnich_scenaru.htm. (software)
Detail

FRANTÍK, P.; APELTAUER, T.: DoorCounter; DoorCounter. Vysoké učení technické, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/doorcounter.htm. (software)
Detail