Detail projektu

Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru

Období řešení: 01.04.2013 — 31.12.2015

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu procesu evakuace osob ze shromažďovacích prostorů v průběhu velkých sportovních a společenských událostí. Cílem jsou opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti evakuovaných osob a zasahujících jednotek s využitím moderních technik simulace davu a šíření kouře a požáru. Aplikací výsledků dojde k efektivnějšímu využití požární signalizace, únikových východů a dalších prvků záchranného systému. K dispozici bude softwarová aplikace pro výpočet rizika situace na místě.

Popis anglicky
The project objective is to analyze an evacuation process during the big events and will propose actions for higher safety with using the modern modeling techniques of the pedestrian fire and smoke. These techniques will lead to more effective use of signage, navigation, capacity of exits and other construction elements affect evacuated pedestrians. There also will be available mobile software application for the simple and straight-forward evaluation of the risk level directly in the field.

Klíčová slova
evakuace; modelování; simulace; optimalizace; mimořádná situace; šíření požáru a kouře

Klíčová slova anglicky
evacuation; modeling; simulation; optimization; emergency situation; fire and smoke spreading

Označení

VG20132015120

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Apeltauer Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Beneš Petr, Ing., CSc. - spoluřešitel
Benešová Romana, Ing. - spoluřešitel
Radimský Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smělý Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ščerba Marek, Mgr. - spoluřešitel
Vrána Luděk, Ing. - spoluřešitel
Všetečka Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.04.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015

- plně financující (2013-04-01 - 2015-12-31)

Výsledky

KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J. Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, 2014. s. 179-180. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J. Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, 2014. s. 179-179. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; SOUČEK, V. Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT). Železniční mosty a tunely. Praha: SUDOP PRAHA, a.s., 2016. s. 87-93.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 138-139. ISSN: 1801-822X.
Detail

APELTAUER, T.; PODROUŽEK, J.; BŘÍZA, M.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.; OKŘINOVÁ, P.: SAFEVAC; Aplikace SAFEVAC. Brno, Veveří 331/95, 602 00. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (software)
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.: Metodika SAFEVAC; Aplikace pokročilých modelů pohybu osob a dynamiky požáru pro bezpečnou evakuaci osob a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail