Detail projektu

Vývoj cementových kompozitů a procesních parametrů pro 3D tisk prvků splňujících požadavky dopravních staveb

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2025

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- plně financující (2022-01-23 - nezadáno)

O projektu

Podstatou projektu je výzkum a vývoj v oblasti automatizování stavebních procesů. Projekt se zaměřuje na vývoj materiálu pro velkorozměrovou aditivní výrobu s aplikací v dopravní infrastruktuře. Oblast velkorozměrové aditivní výroby ve stavebnictví zaznamenává v posledních letech prudký nárůst aplikací. Jedním z limitů technologie jsou specifické nároky na materiál z důvodu technologických limitů aditivní výroby. Pro úspěšné praktické využití výhod aditivní výroby cementových kompozitů je nutné splnit kvalitativní kritéria definované Ministerstvem dopravy v dokumentu TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ kapitola 18 (dále jen TKP18). Toho je možné dosáhnout na úrovni materiálu, technologie a procesních parametrů aditivní výroby.

Klíčová slova
3DCP; materiály;

Označení

CK03000240

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- spolupříjemce (09.06.2021 - nezadáno)
INFRAM a.s.
- příjemce (10.06.2021 - nezadáno)

Výsledky

VESPALEC, A.; PODROUŽEK, J.; BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; KOUTNÝ, D. Experimental study on time dependent behaviour of coarse aggregate concrete mixture for 3D construction printing. Construction and building materials, 2023, vol. 376, no. 5, p. 1-12. ISSN: 0950-0618.
Detail