studijní program

Matematické inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B-MAI-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0588A170001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Matematika Aplikovaná matematika 17
Matematika Diskrétní matematika a matematická logika 8
Matematika Geometrie a topologie 8
Matematika Matematická analýza 18
Strojírenství, technologie a materiály Automatické řízení a inženýrská informatika 10
Matematika Algebra a teorie čísel 8
Matematika Numerická matematika 8
Matematika Pravděpodobnost a matematická statistika 8
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 8
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 7

Cíle studia

Tříletý bakalářský studijní program Matematické inženýrství má mezioborový charakter, neboť kromě matematiky poskytuje studentům vzdělání také v oblasti informatiky a strojního inženýrství. Cílem matematických předmětů je, aby studenti získali znalosti stěžejních matematických disciplín s důrazem na moderní matematické metody používané v technických aplikacích. Úkolem inženýrských předmětů je pak seznámit studenty se základy strojírenských věd, které jsou z velké části založeny na matematických aplikacích, a v informatice se studenti naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolventi programu Matematické inženýrství jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky. Získané vědomosti jim umožní řešit technické problémy pomocí moderních matematických metod s efektivním využitím výpočetní techniky. V praxi proto naleznou uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kde budou kvalifikovanými členy či vedoucími výrobních týmů. Mohou však pracovat i v dalších odvětvích, jako je peněžnictví, služby, státní správa apod. Předpokládá se však, že většina z nich bude pokračovat ve studiu stejnojmenného navazujícího magisterského programu a získá tak titul inženýr. Mohou také přejít na magisterské studium programu Strojírenství, technologie a materiály či jiného programu na VUT nebo pokračovat na jiné univerzitě v ČR, případně v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Protože se jedná o studijní program, který je kombinací dvou oblastí vzdělávání, a to oblasti Matematika a oblasti Strojírenství, technologie a materiály, také SZZ bude tvořena těmito dvěma součástmi. Bakalářské práce budou vesměs zaměřeny na matematiku a její aplikace ve strojírenství a příbuzných oborech, u rozpravy pak budou vyžadovány znalosti jak z matematiky, tak ze základních strojírenských předmětů. Tematické okruhy matematiky budou tvořeny jednotlivými matematickými předměty, které studenti během studia absolvovali, zatímco u strojírenství bude důraz kladen především na předměty Úvod do materiálových věd a inženýrství a Konstruování strojů a strojních součástí.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Bakalářské studijní programy
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CDCADcs2PovinnýCPP - 26ano
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
SKGKonstruktivní geometrie a počítačová grafikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SLALineární algebra Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 22 / CPP - 4ano
SA1Matematická analýza Ics8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SZPZáklady programovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
0PDProgramování v Delphics2VolitelnýCPP - 39ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs2VolitelnýP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs2VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs2VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2FFyzika Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
SA2Matematická analýza IIcs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / CPP - 6ano
SOAObecná algebracs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 22 / CPP - 4ano
SPTProgramovací technikycs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs2VolitelnýCPP - 26ano
0TXÚvod do TeXucs2VolitelnýCPP - 26ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3FFyzika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
SA3Matematická analýza IIIcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
SDMMetody diskrétní matematikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
SPGPočítačová grafikacs3PovinnýklCPP - 26ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN1Technical English Ien0PovinnýCj - 26ano
SG0Grupy a okruhycs2VolitelnýP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 8 / L - 12 / C1 - 3ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SDGDiferenciální geometriecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
SLBLineární algebra IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
0MSMatematický softwarecs3PovinnýCPP - 26ano
S1PPravděpodobnost a statistika Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN3Technical English Examen4PovinnýzkK - 1ano
TEN2Technical English IIen0PovinnýCj - 26ano
VDSDatabázové systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
SA0Dynamické systémy a matematické modelovánícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Skupina č. 1 typu Bano
VPNPočítačové sítě a IoTcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2VolitelnýP - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6EEElektrotechnika a elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
5HYHydromechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
SN1Numerické metody Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SPDParciální diferenciální rovnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
S1PPravděpodobnost a statistika Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SCPJazyk C++cs5Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Bano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Bano
IALAlgoritmycs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
0OMOptimalizační modelycs2VolitelnýCPP - 26ano
0S2Programovací metodycs2VolitelnýCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6AAAutomatizacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 4 / CPP - 22ano
6BMBakalářský projekt (ÚM)cs4PovinnýVB - 78ano
SN2Numerické metody IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SOPOptimalizace Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
SP2Pravděpodobnost a statistika IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SESSeminář k bakalářské práci (B-MAI)cs2PovinnýC1 - 13ano
6TTTermomechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
SF0Aplikace Fourierovy analýzycs2VolitelnýP - 13 / CPP - 13ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs2VolitelnýCPP - 26ano
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
0SSStatistický softwarecs2VolitelnýCPP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 VDS, SA0
Skupina č. 2 typu B 1 SCP, CKP