Detail předmětu

General English I

FSI-GEN1Ak. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na výuku obecné angličtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 s důrazem na jeho zopakování a upevnění.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni A2+ (Pre-Intermediate).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu (min 60%), v němž student prokazuje znalosti probraných gramatických jevů a slovní zásoby. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy.


Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly a byli dostatečně jazykově připraveni na kurz technické angličtiny ve 2. ročníku. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.


Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni B1. Student, který úspěšně absolvuje kurz GEN1, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. 

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do studia. U1: Studium jazyků. Tvoření otázek.
 2. U1: Popis životních událostí. Typy vztahů. Běžné stereotypy. Přehled časů.
 3. U1: Tipy pro pohovor. Mluvení o sobě při pohovoru.
 4. U2: Fakta nebo fikce. Typy příběhů. Předpřítomný čas a minulý čas prostý.
 5. U2: Konspirační teorie. Přehled časů používaných pro vyprávění.
 6. U2: Vyprávění příběhu. Slovesa say/tell.
 7. U3: Plánování a prokrastinace. Vyjadřování plánů v budoucnosti.
 8. U3: Budoucí vynálezy. Vyjadřování budoucích předpovědí. Časová určení v budoucnosti.
 9. U3: Idiomy. Řešení nedorozumění.
 10. U4: Zaměstnání. Osobní vlastnosti. Must/have to/should pro vyjádření povinnosti.
 11. U4: Práce snů. Přídavná jména. Často zaměňovaná slova.
 12. U4: Obchodní slovní zásoba. Dosažení dohody a vedení diskuse.
 13. Zápočtový test.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka s počítačovou podporou tvoří doplňkovou část kurzu GEN1, která navazuje na látku probíranou v jazykových cvičeních. Je zaměřena na další procvičení a upevnění jazykových znalostí a dovedností s využitím počítačové podpory, zejména autentických videí.

eLearning